Novinky

01.11.2017 09:03
Dne 10. 11. 2017 ve 13:00 se v aule školy koná akademický obřad Slavnostní shromáždění SVŠES. Zveme všechny studenty ke společnému zhodnocení výsledků činnosti akademických pracovníků a studentů školy. Součástí obřadu bude předání cen za nejlepší výkony v oblasti tvůrčí a vědecké činnosti a...
20.10.2017 12:12
Chcete se dozvědět, jakým způsobem firmy, mnohdy skrytě a rafinovaně, získávají a lákají zákazníky?  Přihlašte se na náš kurz Pasti v marketingu, který se koná v úterý 7. 11. 2017.
19.10.2017 13:20
V pondělí 23. 10. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Hana Samuelová, PR manager ve společnosti Karlín Group, a. s. s přednáškou na téma Development. Těšíme se na Vaši účast.
12.10.2017 13:21
Ve čtvrtek 19. 10. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Lucie Kunešová, HR Director ve společnosti ARRIVA TRANSPORT ČR, a.s. s přednáškou na téma Je dnes těžké najít zaměstnance? A je vůbec personální marketing důležitý? Těšíme se na Vaši účast.  
09.10.2017 12:50
Vážení uchazeči o studium na naší vysoké škole, přihlášky ke studiu přijímáme do 12. října 2017. Přijímáme do Bc. oborů Management organizací, Účetnictví, Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání a Ing. oborů Strategický management, Management firemních financí, Management v mezinárodním...
09.10.2017 12:03
Vážení studenti, vyhlašujeme hlasování pro exkurzi a mimoškolní aktivity na akademický rok 2017/2018. Informace o výběru a přihlášení naleznete zde.
07.10.2017 11:12
Ve čtvrtek 12. 10. 2017  od 15:30 do 18:30 pro Vás otevíráme kurz, kde se dozvíte základní informace a budete moci vznášet dotazy. Přibližný obsah kurzu najdete na https://www.ittrochujinak.cz/ms-word/tipy-a-triky/ . Obsah bude přizpůsoben požadavkům účastníků. Více informací
31.08.2017 13:50
V průběhu září jsme Vám k dispozici v pracovních dnech (pondělí až středa od 9:00 do 15:30 hodin, ve čtvrtek od 9:00 do 18:00, v pátek od 9:00 do 14:30 hodin). Můžete nás navštívit osobně, zatelefonovat (284840027, 284841027) či poslat e-mail (info@svses.cz). Výuka v zimním semestru ak. roku...
31.07.2017 17:57
Zdokonalte se v práci s programem nejvíce žádaným zaměstnavateli.  Široké veřejnosti nabízíme pět minikurzů: Začínáme s Excelem Efektivní práce se vzorci a složitější vzorce Vyhledávání v rozsáhlých tabulkách Kontingenční tabulky Makra bez programování Více na ittrochujinak.cz
04.07.2017 09:25
Najdi na trhu práce lepší uplatnění po absolvování našich rekvalifikačních kurzů. - Manažer (4. - 29. 9. 2017) - Time management (5. - 6. 9. 17) - MBTI (12. - 13. 9. 2017) a další ... https://www.svses.cz/studium/kurzy/  
19.06.2017 12:40
Zveme Vás na den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 29. 6. 2017 od 14:00 do 18:00 hod. Těšíme se na Vás.
17.06.2017 09:36
Píšete bakalářskou či diplomovou práci a chcete pracovat efektivně? Využijte poslední příležitost před prázdninami a přijďte zjistit nebo si zopakovat, jak nastavit styly nejen odstavců, ale i seznamů a tabulek. Správným nastavením stylů si ušetříte hodiny, možná i desítky hodin věnovaných...
01.06.2017 10:29
Vážení uchazeči o studium na naší vysoké škole, připomínáme Vám, že přihlášky na SVŠES se podávají průběžně do 30. 6. 2017. Po podání přihlášky si domluvíte termín přijímacího pohovoru, který se bude konat v průběhu června a července.
28.04.2017 19:00
V pátek 28. dubna 2017 proběhla na Soukromé vysoké škole ekonomických studií mezinárodní vědecká konference "Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce", které se zúčastnili zástupci vysokých škol a organizací z České republiky, Slovenska, Polska, Portugalska,...
18.04.2017 15:04
Nový kurz. Přijďte zjistit, jak naučit MS Excel, aby dělal rutinní práce za Vás. Termíny kurzu 15. 5. 2017 a 25. 5. 2017, vždy od 17:00. Více informací o kurzu Další kurzy. V květnu otevíráme i další kurzy z Excelu a Wordu. Více informací o kurzech a termínech   
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Těšíme se do práce?

01.07.2017 18:22

Víte, že se do práce většinou těšíme? Nejvíce se do práce těší ti, kterým se líbí pozice, náplň práce i lidé, s nimiž pracují. Naopak nejméně se do práce těší ti, kteří zaujímají ke své  pracovní pozici ambivalentní postoj.

Přečtěte si první výsledky našeho průzkumu pracovní spokojenosti.

Průběžná zpráva z výzkumu

V lednu 2017 jsme zahájili průzkum pracovní spokojenosti obyvatel ČR. Děkujeme všem, kteří vyplnili na stránkách naší školy dotazník a přispěli tím k získání cenných informací. Dotazník je stále přístupný na našich stránkách https://elearning.svses.cz/, pokud máte chuť a ještě jste ho nevyplnili, stále máte tu možnost, za což vřele děkujeme.

Co nám ukazují průběžné výsledky?

Předpokládali jsme, že ti, jejichž příjmy jsou vyšší než průměrná mzda v ČR (za 1. čtvrtletí roku 2017 činila 27 889 Kč), jsou spokojeni nebo spíše spokojeni se svou pracovní pozicí i s náplní práce. Předpokládali jsme také, že případná nespokojenost bude pramenit spíše ze sociální oblasti, tedy ze vztahů mezi lidmi na pracovišti, a s tím související případnou pracovní demotivací. Podívejte se na průběžné výsledky a posuďte sami.

Dotazník do dnešního dne vyplnilo 192 respondentů, z toho 17 je ve věku do 25 let a studuje vysokou školu v prezenční formě studia, nejsou zaměstnaní na plný úvazek. Níže publikované výsledky se týkají plně zaměstnaných, tedy 175 respondentů. Z nich je 56 mužů a 119 žen, 141 respondentů má vysokoškolské vzdělání, 1 vyšší odbornou školu, 31 maturitu a 2 respondenti vzdělání neuvedli.

Ve skupině plně zaměstnaných je s pracovní pozicí zcela spokojeno 43 % respondentů, spíše spokojeno
41 %, ani spokojeno ani nespokojeno 11 %, spíše nespokojeno 5 % a zcela nespokojeno 0 %, viz následující graf č. 1.

V dalším textu provádíme rozbor spokojených se svou pracovní pozicí podle výše uvedeného barevného rozdělení v grafu. V následujícím rozboru bude každý sloupec z grafu č. 1 brán jako 100 % a označen stejnou barvou v následujících tabulkách.

Z tabulky vyplývá, že většina respondentů je s náplní práce spokojena. Ti, kteří jsou zcela spokojeni s pracovní pozicí, jsou z téměř 70 % zcela spokojeni i se svou náplní práce. Ti, kteří jsou s pracovní pozicí spíše spokojeni, jsou s náplní práce rovněž spíše spokojeni. Tento trend potvrzují i další skupiny respondentů - skupina s nevyhraněným postojem k pracovní pozici má obdobný postoj i k náplni práce, a ti, kteří jsou s pozicí spíše nespokojeni, mají stejný názor i na náplň své práce. 

Většina respondentů je zcela nebo spíše spokojena s lidmi, s nimiž pracují. Ukazuje se, že i ti, kteří k pracovní pozici zaujímají neutrální či negativní postoj, jsou se svými kolegy spokojeni. A to je možná důvod, proč na svém pracovišti zůstávají. Kdyby tito lidé byli nespokojeni i se spolupracovníky, lze očekávat jejich odchod ze zaměstnání.

Je potěšující, že pouze malá část  respondentů se do práce netěší. Nejméně se do práce těší skupina, která zaujala ambivalentní postoj k pracovní pozici, kterou zastává. Nejvíce se do práce těší ti, kterým se líbí pozice, náplň práce i lidé, s nimiž pracují. Poněkud překvapující je hodnocení osob nespokojených s pracovní pozicí, z nichž ani jeden neuvedl, že se do práce netěší. Vysvětlení je možné hledat v předchozí tabulce, kdy tato skupina zaujímá pouze kladný či neutrální vztah k spolupracovníkům. Lze tedy předpokládat, že se těší na setkání s kolegy.

Finanční motivace ke změně zaměstnání

Pro headhuntery (lovce mozků), kteří hledají šikovné a schopné zaměstnance pro konkurenční firmy, není k jejich přetažení finanční motivace sama o sobě dostatečně silným nástrojem. Předpokládali jsme, že čím vyšší je současný příjem oslovených (lovených), tím vyšší by musela být finanční nabídka, aby byli ochotni přemýšlet o změně zaměstnavatele.

V následujícím rozboru pracujeme s respondenty v rozdělení podle výše čistého příjmu a zjišťujeme, jak vysoká by musela být finanční nabídka konkurence, aby byli ochotni zaměstnání změnit. Stejně jako v předchozí části, nejsou do výsledku zahrnuti respondenti, kteří studují v prezenční formě studia.

Příjmová skupina  
do 20 000,- Kč měsíčně k získání osob z této skupiny by bylo třeba nabídnout zvýšení jejich současného příjmu o 53,7 %, přičemž respondenti nejčastěji požadovali navýšení příjmu o 57 %
do 25 000,- Kč měsíčně tato příjmová skupina  by zvažovala změnu zaměstnání při navýšení příjmu o 55,7 %, přičemž nejčastěji bylo požadováno 44 %
do 30 000,- Kč měsíčně tato skupina se jeví jako nejskromnější a nejsnáze ulovitelná, neboť jejich představa atraktivní nabídky je zvýšení platu o 33,7 %, nejčastěji požadovali 36% růst; jedná se převážně o zaměstnance na středních manažerských pozicích, kteří zřejmě reálně změnu zaměstnání zvažují
do 50 000,- Kč měsíčně v této skupině se objevují lidé s nulovým požadavkem na navýšení příjmu, ale také lidé s 375% požadavkem - tyto dva extrémy ukazují, že zde stojí lidé, kteří jsou rozhodnuti okamžitě odejít, ale také lidé, kteří odchod vůbec nezvažují; průměrný požadavek na navýšení příjmu po vyloučení extrémně vysokých hodnot činí 40 %, nejčastěji by stačilo navýšení o pouhých 25 %
do 70 000,- Kč měsíčně v této skupině by se „lovení“ spokojili s průměrným navýšením příjmu o 40,3 %, nejčastěji je požadováno navýšení o třetinu současného příjmu
do 100 000,- Kč měsíčně tato skupina respondentů žádá navýšení v rozmezí 18 % až 118 %, průměrný požadavek je 65,4 %, medián činí 58 %
nad 100 000,- Kč měsíčně

u této skupiny se ukazuje, že je natolik spokojena se svou prací, pozicí i příjmem, že by s největší pravděpodobností vůbec nic neměnila,
průměrným požadavkem u této skupiny je nárůst současného příjmu o 108,3 %; není příliš mnoho pracovních míst, kde by člověk mohl mít příjem vyšší než 100 000 Kč čistého měsíčně, nejedná se tedy o zcela běžné pracovní pozice a respondenti to velmi dobře vědí