Novinky

11.04.2017 09:05
Ve čtvrtek 20. 4. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Richard Kolbe, vedoucí kreativního oddělení ve společnosti Leo Burnettna s přednáškou na téma Tvorba kreativní reklamy. Těšíme se na Vaši účast.
07.04.2017 11:30
V týdnu od 10. dubna 2017 navštíví naši školu paní Luisa Esteban z partnerské školy ve Španělsku, která se soustřeďuje na účetnictví a finance a získala titul Ph.D. za výzkum v oblasti genderových studií a zastoupení žen v nejvyšších manažerských pozicích. Více informací na...
03.04.2017 09:52
Milí studenti, spolužáci, kamarádi, pojďte se s námi pobavit, odpočinout si, hodit starosti za hlavu a společně si užít na Laser Game.  Více informací najdete zde.
27.03.2017 15:05
V pondělí 3. 4. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Milan Šmid z Asociace pracovníků v regeneraci s přednáškou na téma Ekonomické aspekty provozu wellness zařízení. Těšíme se na Vaši účast.
23.03.2017 14:04
Získali jsme akreditaci České národní banky a jsme oprávněni pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů.  První termíny jsme již vyhlásili, bližší informace najdete zde.
10.03.2017 10:48
Ve čtvrtek 16. 3. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí absolvent Bc. Luboš Žižka s přednáškou na téma Sladký život manažera bezpečností agentury. Těšíme se na Vaši účast.
02.03.2017 10:45
V pondělí 6. 3. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí finanční a účetní poradce Ing. René Czechowski s přednáškou na téma Jak se stane, že je člověk nejmladším vrcholovým manažerem v koncernu. Těšíme se na Vaši účast  
23.02.2017 09:23
Vážení studenti, kolegové a příznivci naši školy, zveme Vás k účasti v celorepublikovém průzkumu pracovní spokojenosti obyvatel ČR. Projekt je součástí výzkumné činnosti akademických pracovníků a studentů školy. S výsledky Vás budeme průběžně seznamovat na našich webových...
23.01.2017 13:58
Ve dnech 25. a 26. ledna budeme na veletrhu vzdělávání Gaudeamus, který se koná na výstavišti v pražských Letňanech. S našimi učiteli a studenty si můžete pohovořit na stánku číslo 60. Těšíme se na Vás
22.11.2016 09:50
Ve čtvrtek 24. 11. 2016 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Vladimír Mikel, jednatel firmy Rossmann s přednáškou na téma Pohled do zákulisí retailové firmy. Těšíme se na Vaší účast
16.11.2016 12:32
Vážení studenti, ve dnech 21. a 24. 11. 2016 od 13:30 do 15:30 hodin budou probíhat volby do Akademického studentského senátu. Prosíme všechny naše studenty, aby si vybrali svého kandidáta a voleb se zúčastnili - je na Vás, kdo Vás bude zastupovat :). Volební urny a hlasovací lístky najdete v aule.
14.11.2016 09:49
V pondělí 21. 11. od 13:45 na naší škole vystoupí absolvent Ing. Tomáš Douda, DiS. s přednáškou na téma Marketing a já. Těšíme se na Váší účast.
24.10.2016 11:03
V pondělí 31. 10. od 13:45 na naší škole vystoupí z úřadu vlády ČR JUDr. Miroslav Pulgret s přednáškou na téma Podnikání ve zdravotnictví. Těšíme se na Vaši účast
18.10.2016 11:14
Seznámili se během studia na naší škole. Netrvalo dlouho a vytvořili zamilovaný pár. Romantický vztah přešel pozvolna ve společné soužití a rodinný život i s maličkým Robinem. Aby nebylo pochyb o tom, že k sobě všichni tři neoddělitelně patří, rozhodli se snoubenci Ing. Lucie Šrettrová a Bc. Ivo...
11.10.2016 10:27
Ve čtvrtek 13. 10. od 13:45 vystoupí na naší škole Ing. Jan Škraňka - storymaker ze společnosti You story up! s přednáškou na téma Sociální sítě v komerčním využití, guerilla marketing. Těšíme se na Vaši účast
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Těšíme se do práce?

01.07.2017 18:22

Víte, že se do práce většinou těšíme? Nejvíce se do práce těší ti, kterým se líbí pozice, náplň práce i lidé, s nimiž pracují. Naopak nejméně se do práce těší ti, kteří zaujímají ke své  pracovní pozici ambivalentní postoj.

Přečtěte si první výsledky našeho průzkumu pracovní spokojenosti.

Průběžná zpráva z výzkumu

V lednu 2017 jsme zahájili průzkum pracovní spokojenosti obyvatel ČR. Děkujeme všem, kteří vyplnili na stránkách naší školy dotazník a přispěli tím k získání cenných informací. Dotazník je stále přístupný na našich stránkách https://elearning.svses.cz/, pokud máte chuť a ještě jste ho nevyplnili, stále máte tu možnost, za což vřele děkujeme.

Co nám ukazují průběžné výsledky?

Předpokládali jsme, že ti, jejichž příjmy jsou vyšší než průměrná mzda v ČR (za 1. čtvrtletí roku 2017 činila 27 889 Kč), jsou spokojeni nebo spíše spokojeni se svou pracovní pozicí i s náplní práce. Předpokládali jsme také, že případná nespokojenost bude pramenit spíše ze sociální oblasti, tedy ze vztahů mezi lidmi na pracovišti, a s tím související případnou pracovní demotivací. Podívejte se na průběžné výsledky a posuďte sami.

Dotazník do dnešního dne vyplnilo 192 respondentů, z toho 17 je ve věku do 25 let a studuje vysokou školu v prezenční formě studia, nejsou zaměstnaní na plný úvazek. Níže publikované výsledky se týkají plně zaměstnaných, tedy 175 respondentů. Z nich je 56 mužů a 119 žen, 141 respondentů má vysokoškolské vzdělání, 1 vyšší odbornou školu, 31 maturitu a 2 respondenti vzdělání neuvedli.

Ve skupině plně zaměstnaných je s pracovní pozicí zcela spokojeno 43 % respondentů, spíše spokojeno
41 %, ani spokojeno ani nespokojeno 11 %, spíše nespokojeno 5 % a zcela nespokojeno 0 %, viz následující graf č. 1.

V dalším textu provádíme rozbor spokojených se svou pracovní pozicí podle výše uvedeného barevného rozdělení v grafu. V následujícím rozboru bude každý sloupec z grafu č. 1 brán jako 100 % a označen stejnou barvou v následujících tabulkách.

Z tabulky vyplývá, že většina respondentů je s náplní práce spokojena. Ti, kteří jsou zcela spokojeni s pracovní pozicí, jsou z téměř 70 % zcela spokojeni i se svou náplní práce. Ti, kteří jsou s pracovní pozicí spíše spokojeni, jsou s náplní práce rovněž spíše spokojeni. Tento trend potvrzují i další skupiny respondentů - skupina s nevyhraněným postojem k pracovní pozici má obdobný postoj i k náplni práce, a ti, kteří jsou s pozicí spíše nespokojeni, mají stejný názor i na náplň své práce. 

Většina respondentů je zcela nebo spíše spokojena s lidmi, s nimiž pracují. Ukazuje se, že i ti, kteří k pracovní pozici zaujímají neutrální či negativní postoj, jsou se svými kolegy spokojeni. A to je možná důvod, proč na svém pracovišti zůstávají. Kdyby tito lidé byli nespokojeni i se spolupracovníky, lze očekávat jejich odchod ze zaměstnání.

Je potěšující, že pouze malá část  respondentů se do práce netěší. Nejméně se do práce těší skupina, která zaujala ambivalentní postoj k pracovní pozici, kterou zastává. Nejvíce se do práce těší ti, kterým se líbí pozice, náplň práce i lidé, s nimiž pracují. Poněkud překvapující je hodnocení osob nespokojených s pracovní pozicí, z nichž ani jeden neuvedl, že se do práce netěší. Vysvětlení je možné hledat v předchozí tabulce, kdy tato skupina zaujímá pouze kladný či neutrální vztah k spolupracovníkům. Lze tedy předpokládat, že se těší na setkání s kolegy.

Finanční motivace ke změně zaměstnání

Pro headhuntery (lovce mozků), kteří hledají šikovné a schopné zaměstnance pro konkurenční firmy, není k jejich přetažení finanční motivace sama o sobě dostatečně silným nástrojem. Předpokládali jsme, že čím vyšší je současný příjem oslovených (lovených), tím vyšší by musela být finanční nabídka, aby byli ochotni přemýšlet o změně zaměstnavatele.

V následujícím rozboru pracujeme s respondenty v rozdělení podle výše čistého příjmu a zjišťujeme, jak vysoká by musela být finanční nabídka konkurence, aby byli ochotni zaměstnání změnit. Stejně jako v předchozí části, nejsou do výsledku zahrnuti respondenti, kteří studují v prezenční formě studia.

Příjmová skupina  
do 20 000,- Kč měsíčně k získání osob z této skupiny by bylo třeba nabídnout zvýšení jejich současného příjmu o 53,7 %, přičemž respondenti nejčastěji požadovali navýšení příjmu o 57 %
do 25 000,- Kč měsíčně tato příjmová skupina  by zvažovala změnu zaměstnání při navýšení příjmu o 55,7 %, přičemž nejčastěji bylo požadováno 44 %
do 30 000,- Kč měsíčně tato skupina se jeví jako nejskromnější a nejsnáze ulovitelná, neboť jejich představa atraktivní nabídky je zvýšení platu o 33,7 %, nejčastěji požadovali 36% růst; jedná se převážně o zaměstnance na středních manažerských pozicích, kteří zřejmě reálně změnu zaměstnání zvažují
do 50 000,- Kč měsíčně v této skupině se objevují lidé s nulovým požadavkem na navýšení příjmu, ale také lidé s 375% požadavkem - tyto dva extrémy ukazují, že zde stojí lidé, kteří jsou rozhodnuti okamžitě odejít, ale také lidé, kteří odchod vůbec nezvažují; průměrný požadavek na navýšení příjmu po vyloučení extrémně vysokých hodnot činí 40 %, nejčastěji by stačilo navýšení o pouhých 25 %
do 70 000,- Kč měsíčně v této skupině by se „lovení“ spokojili s průměrným navýšením příjmu o 40,3 %, nejčastěji je požadováno navýšení o třetinu současného příjmu
do 100 000,- Kč měsíčně tato skupina respondentů žádá navýšení v rozmezí 18 % až 118 %, průměrný požadavek je 65,4 %, medián činí 58 %
nad 100 000,- Kč měsíčně

u této skupiny se ukazuje, že je natolik spokojena se svou prací, pozicí i příjmem, že by s největší pravděpodobností vůbec nic neměnila,
průměrným požadavkem u této skupiny je nárůst současného příjmu o 108,3 %; není příliš mnoho pracovních míst, kde by člověk mohl mít příjem vyšší než 100 000 Kč čistého měsíčně, nejedná se tedy o zcela běžné pracovní pozice a respondenti to velmi dobře vědí