Novinky

07.09.2015 07:58
Pro zahraniční studenty nastupující do prvních ročníků pořádáme od 14. 9. 2015 kurz českého jazyka. Výuka bude probíhat pondělí až čtvrtek vždy od 9:30 do 13:00 hod.
27.03.2015 09:00
Ve čtvrtek 2. 4. 2015 od 14:30 hod. se koná v aule naší VŠ přednáška bývalého evropského komisaře pro rozšíření EU, velvyslance ČR při NATO a ve Velké Británii Mgr. Štefana Füleho na téma Problémy zahraniční politiky EU - válka na Ukrajině, vývoj zadluženého Řecka, řešení migrace do EU...
26.03.2015 10:40
V pondělí 30. 3. 2015 od 13:45 se koná v aule Soukromé vysoké školy ekonomických studií přednáška na téma Rozhodčí řízení. Přednášejícím je profesor mezinárodního práva a dlouholetý pedagog PFUK, působící u rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR prof. JUDr. Květoslav Růžička,...
20.03.2015 11:37
Na SVŠES proběhne 25. 3. 2015 v 15:00 hod. přednáška na téma Aktuální problematika finančního poradenství. Přednášejícím je Ing. Martin Podolák, oblastní ředitel OVB Allfinanz a finanční poradce vystupující v pořadu České televize „Krotitelé dluhů“  
13.03.2015 14:28
Na SVŠES proběhne dne 19. 3. 2015 od 15:30 hod. přednáška na téma Nové formy online marketingu a využití manažerské simulační hry jako nástroje v marketingu. Přednášejícím je Jiří Svoboda, DiS., marketingový konzultant a jednatel Centra Informační Společnosti, s.r.o.
30.10.2014 14:30
Státní tajemník pro evropské záležitosti Ing. Tomáš Prouza, MBA vystoupí na SVŠES s tématem Česká republika v EU – problémy a perspektivy. Přednáška se koná 4. 11. 2014 od 10:00 v aule školy.
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Těšíme se do práce?

01.07.2017 18:22

Víte, že se do práce většinou těšíme? Nejvíce se do práce těší ti, kterým se líbí pozice, náplň práce i lidé, s nimiž pracují. Naopak nejméně se do práce těší ti, kteří zaujímají ke své  pracovní pozici ambivalentní postoj.

Přečtěte si první výsledky našeho průzkumu pracovní spokojenosti.

Průběžná zpráva z výzkumu

V lednu 2017 jsme zahájili průzkum pracovní spokojenosti obyvatel ČR. Děkujeme všem, kteří vyplnili na stránkách naší školy dotazník a přispěli tím k získání cenných informací. Dotazník je stále přístupný na našich stránkách https://elearning.svses.cz/, pokud máte chuť a ještě jste ho nevyplnili, stále máte tu možnost, za což vřele děkujeme.

Co nám ukazují průběžné výsledky?

Předpokládali jsme, že ti, jejichž příjmy jsou vyšší než průměrná mzda v ČR (za 1. čtvrtletí roku 2017 činila 27 889 Kč), jsou spokojeni nebo spíše spokojeni se svou pracovní pozicí i s náplní práce. Předpokládali jsme také, že případná nespokojenost bude pramenit spíše ze sociální oblasti, tedy ze vztahů mezi lidmi na pracovišti, a s tím související případnou pracovní demotivací. Podívejte se na průběžné výsledky a posuďte sami.

Dotazník do dnešního dne vyplnilo 192 respondentů, z toho 17 je ve věku do 25 let a studuje vysokou školu v prezenční formě studia, nejsou zaměstnaní na plný úvazek. Níže publikované výsledky se týkají plně zaměstnaných, tedy 175 respondentů. Z nich je 56 mužů a 119 žen, 141 respondentů má vysokoškolské vzdělání, 1 vyšší odbornou školu, 31 maturitu a 2 respondenti vzdělání neuvedli.

Ve skupině plně zaměstnaných je s pracovní pozicí zcela spokojeno 43 % respondentů, spíše spokojeno
41 %, ani spokojeno ani nespokojeno 11 %, spíše nespokojeno 5 % a zcela nespokojeno 0 %, viz následující graf č. 1.

V dalším textu provádíme rozbor spokojených se svou pracovní pozicí podle výše uvedeného barevného rozdělení v grafu. V následujícím rozboru bude každý sloupec z grafu č. 1 brán jako 100 % a označen stejnou barvou v následujících tabulkách.

Z tabulky vyplývá, že většina respondentů je s náplní práce spokojena. Ti, kteří jsou zcela spokojeni s pracovní pozicí, jsou z téměř 70 % zcela spokojeni i se svou náplní práce. Ti, kteří jsou s pracovní pozicí spíše spokojeni, jsou s náplní práce rovněž spíše spokojeni. Tento trend potvrzují i další skupiny respondentů - skupina s nevyhraněným postojem k pracovní pozici má obdobný postoj i k náplni práce, a ti, kteří jsou s pozicí spíše nespokojeni, mají stejný názor i na náplň své práce. 

Většina respondentů je zcela nebo spíše spokojena s lidmi, s nimiž pracují. Ukazuje se, že i ti, kteří k pracovní pozici zaujímají neutrální či negativní postoj, jsou se svými kolegy spokojeni. A to je možná důvod, proč na svém pracovišti zůstávají. Kdyby tito lidé byli nespokojeni i se spolupracovníky, lze očekávat jejich odchod ze zaměstnání.

Je potěšující, že pouze malá část  respondentů se do práce netěší. Nejméně se do práce těší skupina, která zaujala ambivalentní postoj k pracovní pozici, kterou zastává. Nejvíce se do práce těší ti, kterým se líbí pozice, náplň práce i lidé, s nimiž pracují. Poněkud překvapující je hodnocení osob nespokojených s pracovní pozicí, z nichž ani jeden neuvedl, že se do práce netěší. Vysvětlení je možné hledat v předchozí tabulce, kdy tato skupina zaujímá pouze kladný či neutrální vztah k spolupracovníkům. Lze tedy předpokládat, že se těší na setkání s kolegy.

Finanční motivace ke změně zaměstnání

Pro headhuntery (lovce mozků), kteří hledají šikovné a schopné zaměstnance pro konkurenční firmy, není k jejich přetažení finanční motivace sama o sobě dostatečně silným nástrojem. Předpokládali jsme, že čím vyšší je současný příjem oslovených (lovených), tím vyšší by musela být finanční nabídka, aby byli ochotni přemýšlet o změně zaměstnavatele.

V následujícím rozboru pracujeme s respondenty v rozdělení podle výše čistého příjmu a zjišťujeme, jak vysoká by musela být finanční nabídka konkurence, aby byli ochotni zaměstnání změnit. Stejně jako v předchozí části, nejsou do výsledku zahrnuti respondenti, kteří studují v prezenční formě studia.

Příjmová skupina  
do 20 000,- Kč měsíčně k získání osob z této skupiny by bylo třeba nabídnout zvýšení jejich současného příjmu o 53,7 %, přičemž respondenti nejčastěji požadovali navýšení příjmu o 57 %
do 25 000,- Kč měsíčně tato příjmová skupina  by zvažovala změnu zaměstnání při navýšení příjmu o 55,7 %, přičemž nejčastěji bylo požadováno 44 %
do 30 000,- Kč měsíčně tato skupina se jeví jako nejskromnější a nejsnáze ulovitelná, neboť jejich představa atraktivní nabídky je zvýšení platu o 33,7 %, nejčastěji požadovali 36% růst; jedná se převážně o zaměstnance na středních manažerských pozicích, kteří zřejmě reálně změnu zaměstnání zvažují
do 50 000,- Kč měsíčně v této skupině se objevují lidé s nulovým požadavkem na navýšení příjmu, ale také lidé s 375% požadavkem - tyto dva extrémy ukazují, že zde stojí lidé, kteří jsou rozhodnuti okamžitě odejít, ale také lidé, kteří odchod vůbec nezvažují; průměrný požadavek na navýšení příjmu po vyloučení extrémně vysokých hodnot činí 40 %, nejčastěji by stačilo navýšení o pouhých 25 %
do 70 000,- Kč měsíčně v této skupině by se „lovení“ spokojili s průměrným navýšením příjmu o 40,3 %, nejčastěji je požadováno navýšení o třetinu současného příjmu
do 100 000,- Kč měsíčně tato skupina respondentů žádá navýšení v rozmezí 18 % až 118 %, průměrný požadavek je 65,4 %, medián činí 58 %
nad 100 000,- Kč měsíčně

u této skupiny se ukazuje, že je natolik spokojena se svou prací, pozicí i příjmem, že by s největší pravděpodobností vůbec nic neměnila,
průměrným požadavkem u této skupiny je nárůst současného příjmu o 108,3 %; není příliš mnoho pracovních míst, kde by člověk mohl mít příjem vyšší než 100 000 Kč čistého měsíčně, nejedná se tedy o zcela běžné pracovní pozice a respondenti to velmi dobře vědí