My hodnotíme studenty a oni nás. Jakou známku nám dali letos?

24.05.2016 14:24

V květnu 2016 proběhla na naší škole anketa, ve které studenti hodnotili úroveň výuky, prostředí SVŠES a svou spokojenost s akademickými pracovníky. 

Studenti hodnotili 40 akademických pracovníků, kteří při využití standardní čtyřstupňové škály hodnocení dosáhli průměrné „známky“ 1,43

Čtěte dále

V anketě se studenti vyjádřili k vzájemným vztahům mezi studenty a akademickými pracovníky. Více než 96 % respondentů považuje vztahy za vysoce pozitivní a korektní. Váží si osobního a lidského přístupu učitelů, kteří jim dokáží předat kvalitní znalosti bez zbytečného stresu. Nejlépe hodnotí ty učitele, kteří mají blízký vztah k praxi, sledují aktuální dění a teoretické poznatky dokáží prakticky aplikovat.

Spokojenost se školou jako vzdělávací institucí vyjádřilo 94 % studentů, kteří by si v případě nové volby opět vybrali naši školu. Svým přátelům a známým, pokud by hledali vysokou školu s ekonomickým zaměřením, by studium u nás doporučilo 96 % respondentů. Jako jeden z důvodů tohoto hodnocení uvádějí mimo jiné možnost sdílení pracovních úspěchů i neúspěchů se svými skvělými spolužáky.

  

S prací studijního oddělení je spokojeno 96 % respondentů, služby nabízené informačním centrem kladně hodnotí 98 % studentů. Někteří studenti si posteskli, že vyřizování studijních záležitostí bývá někdy komplikované.

 

Studenti oceňují možnost využívat e-learningové kurzy, které jim pomáhají studovat individuálně. Přivítali by více těchto kurzů a jejich častější aktualizaci. Přesto, že jejich tvorba je velmi náročná, jak z odborného a metodického hlediska, tak i z pohledu potřebných IT znalostí a dovedností, budou v následujícím akademickém roce vytvořeny další.

V anketě se objevila řada podnětů a nápadů, které by mohly vést ke zlepšení propagace a dalšímu zpříjemnění prostředí školy. Za tyto nápady děkujeme. Podrobnější výsledky budou zveřejněny ve Výroční zprávě.

 

Vážení studenti, děkujeme Vám za aktivní spolupráci při hodnocení naší školy. Jsme velmi rádi, že jste si vybrali právě nás a že nás doporučujete dál. Vaše spokojenost nás velmi těší a dává smysl našemu úsilí.

 

Ing. Lucie Marková, Ph.D.
rektorka