Ptáte se, proč tu jsme?

30.04.2014 14:16

Pracuji na Soukromé vysoké škole ekonomických studií více než dvacet let. Vlastně, abych to upřesnila, zaměstnavatel je fyzicky stejný, jen firma se vyvíjela, rozrůstala a byla stále náročnější...

Zamyšlení dcery zakladatele školy 
Čtěte dál

Ptáte se, proč tu jsme?

Pracuji na Soukromé vysoké škole ekonomických studií více než dvacet let. Vlastně, abych to upřesnila, zaměstnavatel je fyzicky stejný, jen firma se vyvíjela, rozrůstala a byla stále náročnější – ke studentům i zaměstnancům.

Vzpomínám si, jak jednoho jarního dne, krátce po „sametové revoluci“, přišel můj otec domů s nápadem – „Založíme si soukromou školu. Co vy na to, holky?“ My holky, já, dvě sestry a maminka, jsme se po sobě zděšeně podívaly a začaly hlasitě protestovat – „nebylo by lepší železářství, my bychom dělaly všechno, co je třeba. Hele, maminka může vést účetnictví, ty to budeš řídit, Adéla může prodávat a my se budeme starat o provoz...“. 

„Založíme si školu. Už jsem to promyslel, půjde s námi do toho Milan, Karel i Jaromír, maminka povede účetnictví, vy dvě tam budete učit a Adéla mi bude dělat sekretářku“. A bylo!

První soukromá pětiletá obchodní akademie vznikla rozhodnutím MŠMT 4. 6. 1990 a už v září téhož roku jsme otevírali pět paralelních prvních ročníků. Šest let na to jsme již byli Soukromá vyšší odborná škola a První soukromá obchodní akademie a o další čtyři roky později vznikla Soukromá vysoká škola ekonomických studií.

 

Proč jsme byli na střední škole – předchůdci SVŠES

Nápad založit soukromou školu se zrodil v otcově hlavě ze zcela prostého důvodu – chtěl dětem vytvořit optimální podmínky ke studiu. Trápilo ho, že studenti na škole, kde učil, se během hodiny učí pod lavicí vždy na hodinu následující. Prý tak z výkladu nic nemají. Bojí se, že budou „taseni“ a jsou myšlenkami vždy u další hodiny. Kdyby se nebáli a věděli přesně, kdy kdo bude vyvolán, určitě by měli daleko lepší výsledky.

Byli jsme první střední škola, která tu po revoluci vznikla a byli jsme také první střední školou s vysokoškolskou organizací studia u nás. Otec zavedl zkoušková období, každý student přesně věděl, kdy a z čeho bude zkoušen. Nesměl být zkoušen z více než tří předmětů za jeden den, takže v každé třídní knize byly vloženy obrovské listy s rozpisem předmětů a zkoušek, aby učitelé nenaplánovali všichni zkoušení na stejný termín.

Mimo tyto termíny student být zkoušen nesměl. Tím byl učitelům odebrán nejčastěji používaný nástroj k udržení kázně.  Učitel si musel umět udržet pozornost jinak než „násilím a šikanou studenta“. Musel využívat pozitivní motivaci, musel umět žáka zaujmout, musel mít charisma a musel být velmi lidský. Byl-li student neúspěšný, otec vždy položil učiteli otázku: „Udělal jste vše pro to, aby se to student chtěl naučit?“

Já sama jsem veřejným školstvím jako učitelka nikdy neprošla. V době založení školy jsem akorát ukončila FF UK a nastoupila jsem rovnou k nám. Nebyla jsem tedy zvyklá používat tresty, mstít se, ani jinak manipulovat s osudy dětí v jejich neprospěch. Byla jsem mladá, nezkušená, a přesto mne poslouchaly. Užila jsem si s nimi spoustu legrace, utěšila řadu bolavých srdcí, pomáhala vymyslet životní strategie a plakala, když odcházeli. Nikdy mne při vstupu do třídy nenapadlo, že by ty „děti“ mohly „zlobit“, dokud se mne na to nezeptali známí. Přesměrovala jsem tedy tuto otázku na své studenty a zjistila následující: „My jsme děti a je jasné, že občas zlobíme. Vy se ale našemu vtipu zasmějete společně s námi a my pak nemáme potřebu na Vás něco dál zkoušet. Vy se chováte hezky k nám, tak proč bychom vás zlobili? Ale to hlavní je respekt – k vám jako k člověku a k tomu, co umíte.“  

Tak proto – jsme tu byli. Pro děti, pro ty, kteří se chtějí něco naučit a při tom se i zasmát. Pro budoucnost.

 

Konkurence mezi vysokými školami?

Nedávno mi byly položeny jednou studentkou veřejné vysoké školy otázky směřující k tomu, jak vnímám konkurenci na trhu vysokého školství. Zda není soukromých vysokých škol příliš mnoho, zda nezaniknou z finančních důvodů, protože přeci jen na soukromých školách studují ti, co se nedostali jinam ...

Někdy mám tendenci přestat vnímat okolní svět, uzavřít se do svých myšlenek a v práci se věnovat tomu, co považuji za smysluplné. Takové otázky na mne působí stejně, jako by vás vytáhl někdo z pod teplé peřiny na mráz. No jo, ona je tu vlastně nějaká konkurence. Ne, že bychom o ní nevěděli, ale nerada investuji energii do něčeho, co nemá smysl. Konkurenční boj? A o co bojujeme? O duše dětí? O možnost manipulace s cizími osudy? I u dospělých studentů se toho dá spoustu pokazit! Bojujeme o ně nebo o jejich peněženky? Neprodáváme přeci auta! A jak bude posuzován „vítěz“? Podle počtu ukradených duší nebo podle kvality? Velká škola není synonymem lepší školy. Soukromá škola není synonymem horší školy.

Školy by si přeci navzájem konkurovat neměly – měly by nabídnout velmi pestrou škálu oborů, aby si uchazeči mohli vybrat přesně to, po čem touží. Měly by nabídnout i řadu přístupů a forem výuky, aby si každý mohl vybrat to, co mu vyhovuje a v čem bude studovat nadšeně a rád. Soukromé školy nejsou konkurencí veřejným a státním školám a myslím, že se o to ani nesnaží. Z mého pohledu by se měly tyto sektory navzájem doplňovat.

Oblast, kde by soukromá škola mohla být vnímána jako konkurent, je financování ze státních zdrojů – ale soukromé VŠ jsou z této oblasti vyňaty. V tomto smyslu si tedy konkurují především školy veřejné a státní. Některé školy nabírají obrovské množství uchazečů i s tím, že do půl roku většina z nich odpadne, tam jsou uchazeči nabíráni hromadně bez upřesnění optimální volby oboru a bez zjištění studijní motivace. Některé školy jsou kvůli honbě za penězi schopny nabrat jednoho člověka i čtyřikrát po sobě – dostanou dotaci na rok dopředu, ale student je nezajímá...  – zvládne to, nezvládne – jeho problém. Asi by si na tomto místě měli položit otázku: „a udělali jsme všechno pro to, aby to chtěl zvládnout?“

Soukromé školy mají možnost nabídnout vztahově jiný přístup ke studentům, mohou se jim více přiblížit, více o ně pečovat, lépe je motivovat a hlavně podpořit každou zvídavou duši. Toto know-how jsme ale schopni nabídnout jen do určitého počtu studentů, jakmile by se z nás stal gigant, nebylo by to možné zvládnout. Už proto se  rozhodně nesnažíme vytlačit veřejné školy z trhu – nebyli bychom tu masu schopni zvládnout v téže kvalitě.

V čem ale soukromé školy mohou být vážným konkurentem veřejným a státním školám, je aktuálnost programů a vysoká flexibilita v přizpůsobení obsahu učiva a předmětové skladby aktuální poptávce na trhu práce.

Soukromá škola soukromé škole samozřejmě konkurentem je. Souboj by měl probíhat především v oblasti kvality, aktuálnosti oborů a přístupu ke studentům. Bohužel tomu tak občas není – i v této oblasti stojí v čele některých škol lidé, kteří chtějí především vydělat, a tak lákají studenty na obory „lehké“. Z mého pohledu tak poškozují pověst soukromých škol obecně – bohužel. Nabrat tisíce studentů, shrábnout peníze a více se nestarat, to není dobré. Problém je, že uchazeč na vidinu snadno získaného titulu opravdu skočí – pokud si ovšem vybírá cíleně školu proto, že je lehká, zakládá si na velké problémy – investuje peníze a čas a ve finále je mu to k ničemu. Pokud je navíc škola spojená s nějakou aférou, absolvent se těžko umisťuje i na trhu práce, protože firmy na to opravdu reagují.

 

A co my?

Pokud bych měla mluvit konkrétně o naší škole, nechceme o možnost individuální práce se studenty přijít. Rádi bychom jich měli více, ale jen tolik, aby se neztratila rodinná a přátelská atmosféra.

Už víte, proč tu jsme? PRO STUDENTY.

Mgr. Věra Hudečková
vedoucí oddělení vnějších vztahů SVŠES