Václav Klaus mladší sleduje z okna přes dvůr naši školu ...

07.11.2014 14:55

Vážení studenti,

možná jste v poslední době zaregistrovali občasné výkřiky Václava Klause mladšího v komentářích dne na internetu – nevím, jak to jinak nazvat. Možná jste si všimli i značné dlouhotrvající nespokojenosti autora se všemi a se vším a už vás to ani nepřekvapuje. Čtěte dále

Vážení studenti,

možná jste v poslední době zaregistrovali občasné výkřiky Václava Klause mladšího v komentářích dne na internetu – nevím, jak to jinak nazvat. Možná jste si všimli i značné dlouhotrvající nespokojenosti autora se všemi a se vším a už vás to ani nepřekvapuje. Rozvod, nepříliš dobrovolný odchod z gymnázia PORG, nepříjemnosti s pomalováním budovy spojené se zveřejněním předpokladu fašistické minulosti jednoho z jeho předků, jistě na radosti ze života nepřidají. Každý se se zátěží vyrovnáváme po svém, a tak vlastně ani není nic udivujícího na tom, že pan Václav Klaus mladší dští oheň a síru na všechny strany, jakoby naslepo házel do davu granáty a dokonce ani nečekal, co to udělá.

Jeho kritika je zcela prokazatelně založena na vratkých základech, informace nedokládá, často sám zkresluje a mate veřejnost dokonce i očividným svědectvím.

To, že pan Václav Klaus mladší není duševně zcela v pořádku, si myslím už dlouho, a proto jsem ani nikdy neměla potřebu na jeho veřejně prezentované zkreslené vnímání světa reagovat. Vzhledem k tomu, že cítím odpovědnost vůči našim studentům, si dovolím uvést jen některá fakta z jeho komentáře na pravou míru.

Výňatek z komentáře ze dne 3. 10. 2014 zveřejněného na Novinkách.cz: (https://www.novinky.cz/komentare/352203-komentar-nase-vysoke-skoly-a-jejich-vykon-vaclav-klaus-ml.html)

KOMENTÁŘ: Naše vysoké školy a jejich výkon? - Václav Klaus ml.

„...Univerzit, studentů a univerzitních hodnostářů přibývá geometrickou řadou.
Univerzita Karlova vznikla 1348, pak v 16. století Olomouc, 1707 ČVUT, 1899 Technika v Brně, 1906 Zemědělka, 1919 Masarykova i Mendelova lesnická v Brně, po II. světové válce Ostravská báňská a pražská ekonomka a dalších 79(!!) vysokých škol v poslední době +- za panování Akreditační komise paní „politoložky“ Dvořákové.

Inflace.

Vznikají univerzity s názvy jako Vysoká škola evropských a regionálních studií;
Vysoká škola aplikované psychologie nebo Soukromá vysoká škola ekonomických studií.

Ta poslední uvedená sídlila shodou okolností přes zahradu od našeho gymnázia. Takže jsem během let mohl z okna pozorovat, jak se ze střední ekonomky stává obchodní akademie a z ní vysoká škola. Mohu směle potvrdit, že Honorabiles i Jeho Magnificence – byli stále tytéž osoby, protože jsem „Honorabiles“ potkával na obědě a Jeho Magnificenci viděl každé ráno parkovat na vyhrazeném místě. ...“

Reaguji:

Naše vysoká škola nevznikla „v poslední době +- za panování Akreditační komise paní „politoložky“ Dvořákové“, ale již v roce 2000.

Jeho Magnificence nepůsobí na škole od roku 2007. Na stále stejném vyhrazeném místě neparkuje vůz Jeho Magnificence, nýbrž vůz správce budovy. „V posledních letech“ mohl pan V. K. ml. vidět před budovou školy parkovat Její Magnificenci, pokud by se skutečně díval.

Ano, pan V. K. ml. využíval možnosti levnějšího stravování ve školní jídelně ZŠ Na Korábě, kde mohl vídat i našeho správce budovy, dva učitele jazyků a dva učitele IT. Je pravda, že máme poměrně stabilní učitelský sbor, za což jsme vděčni, nicméně od dob První soukromé pětileté obchodní akademie se jeho složení výrazně změnilo.

Zmiňovaná změna ze střední školy na obchodní akademii a vzápětí vysokou školu svědčí skutečně o zkresleném vnímání autora komentáře a o jeho lenosti ověřit si uváděná data tak, aby autor nemátl veřejnost – historie naší školy je uvedená na našich webových stránkách – jak snadné je zjistit, že zde žádná střední ekonomka nebyla, a že se z obchodní akademie nestala vysoká škola. Je ovšem zvláštní, jak jsou tyto změny při pohledu z okna patrné.

Zdá se, že jediná pravdivá informace ve sdělení pana V. K. ml. je, že je jeho tvrzení „smělé“. Vždyť ani z věty „za panování Akreditační komise paní „politoložky“ Dvořákové“ není zřejmé, kdo komu panoval a kdo tedy schvaloval v poslední době (jaké?) údajně 79 nových vysokých škol. Zdá se, že pan V. K. ml. žije zřejmě v představě, že paní politoložka Dvořáková od druhé světové války řádí v oblasti školství a schvaluje jednu školu za druhou. Možná ji také jen pozoruje z okna, protože jinak by věděl, že v čele Akreditační komise je paní profesorka Dvořáková od září 2006 a za dobu její působnosti se celkový počet VŠ zvýšil z 66 na 72 (počty VŠ včetně počtu studentů uvádí tabulka pod textem).

Jestliže pan V. K. ml. není očividně při pohledu z okna schopen rozeznat Její od Jeho Magnificence, nedokáže jistě postřehnout a správně vyhodnotit řadu dalších událostí, jichž byl „očividným svědkem“. Lze tedy předpokládat, že i v dalších hodnocených oblastech předkládá veřejnosti nahodilá (záměrně?) zkreslená fakta s cílem očernit každého, kdo by (nedej Bože) mohl být nějakým způsobem důležitý pro tuto společnost.

A tak přemýšlím - jde o záměr s cílem získat nějaké výhody pro sebe, či o pomstu za vlastní neúspěchy mířenou na kohokoliv? Používá lži a zkreslování ze vzteku, z lenosti, z neznalosti a nevědomosti nebo prostě jen tak plácá?  Spoléhá na to, že se lidé neozvou, a očerňování je skutečně záměrné? Co má proti paní profesorce Dvořákové, proti nám, proti panu profesoru Zlatuškovi a dalším? Stojíme mu v kariérní cestě nebo prostě nenávidí svět? Či snad obojí? Také by mne zajímalo, kde se bere ta nenávist vůči vysokoškolákům ...

Mgr. Věra Hudečková
vedoucí oddělení pro vnější vztahy
psycholožka

Vývoj počtu VŠ a počtu vysokoškolských studentů v České republice v období 1989–2013

akademický rok Vysoké školy celkem Veřejné a státní vysoké školy Soukromé vysoké školy
počet škol počet studentů počet škol počet fakult počet studentů počet škol počet studentů
1989/1990 23 113417 23 69 113417 0 0
1990/1991 24 118194 24 82 118194 0 0
1991/1992 23 111990 23 95 111990 0 0
1992/1993 23 114185 23 100 114185 0 0
1993/1994 23 127137 23 105 127137 0 0
1994/1995 23 136566 23 106 136566 0 0
1995/1996 23 148433 23 110 148433 0 0
1996/1997 23 166123 23 111 166123 0 0
1997/1998 23 177723 23 112 177723 0 0
1998/1999 23 187148 23 112 187148 0 0
1990/2000 23 198961 23 110 198961 0 0
2000/2001 36 190209 28 111 188153 8 2056
2001/2002 45 203461 28 113 198675 17 4786
2002/2003 55 220189 28 117 211755 27 8434
2003/2004 56 243723 28 117 230778 28 12945
2004/2005 63 264792 27 117 246749 36 18043
2005/2006 66 289455 27 120 265093 39 24362
2006/2007 66 316177 27 125 284798 39 31379
2007/2008 71 343941 29 131 302637 42 41304
2008/2009 73 368048 28 135 318517 45 49531
2009/2010 73 389044 28 139 332455 45 56589
2010/2011 72 396047 28 140 338660 44 57387
2011/2012 73 392176 28 140 338388 45 53788
2012/2013 72 381272 28 141 332880 44 48392

zdroj: Vysoké školy v České republice. Česká republika od roku 1989 v číslech [online]. Praha: ČSÚ, 2013[cit. 2013-12-15]. Dostupné z: https://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/1208.pdf.