Novinky

20.04.2018 13:05

V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč.

V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak, abyste neměli žádnou starost s formátování své práce a mohli se plně věnovat tvorbě jejího věcného obsahu.

16.04.2018 10:15

Kurzy pro studenty i veřejnost:

Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Odborná praxe pro studenty bakalářského studia na SVŠES

Jedna z linií, pomocí které nacházejí studenti cestu do praktického pracovního života, je absolvování odborné praxe během studia.

Absolvováním odborné praxe student získá:

  • Konfrontuje své teoretické poznatky s praxí.
  • Tvůrčím způsobem se zapojí do vývojových a rozvojových programu organizací, do jejich řešení a realizace.
  • Vytvoří si pracovní návyky a schopnost komunikace nad odbornými problémy.
  • Shromáždí materiály k vytvoření a obhájení bakalářské práce.
  • Dokáže přijmout odpovědnost za výsledky jeho práce a rozhodnutí a spoluzodpovědnost na kolektivním rozhodnutí.
  • Praxe přispěje k sebepoznání, ke zhodnocení vlastní připravenosti a k zájmu pracovat ve vystudovaném oboru.
  • V organizaci, kde vykoná svou odbornou praxi, může nalézt své budoucí pracovní uplatnění.

2x během studia na odbornou praxi

Naši studenti vstupují na praxi do firem dvakrát - ve čtvrtém a šestém semestru, a to vždy na celý měsíc. Mezi jednotlivými vstupy je doporučeno studentům udržovat kontakt s firmou, případně do ní docházet, shromažďovat podklady k praktické části bakalářské práce a konzultovat ji se svými vedoucími. Za tímto účelem mají studenti na naší škole nevýukové pátky.
Cílem odborné praxe není jen získání zápočtu, nýbrž získání praktických zkušeností a rovnocenné zapojení studentů do života firem tak, aby byli firmě přínosem a současně si prakticky vyzkoušeli alespoň něco z toho, co se ve škole učí. Ne každá firma je schopna studentům kvalitní praxi umožnit, proto si firmy ke spolupráci velmi pečlivě vybíráme. Jsme velmi rádi, že takové firmy nacházíme a za spolupráci jsme opravdu vděčni. Ve firmách se studentům skutečně věnují, a to nejen po pracovní stránce, ale i po stránce odborného vedení bakalářské práce praktikujícího studenta, což mnohdy není vůbec jednoduché. Vedoucí bakalářských prací se pak účastní i obhajob těchto prací u státních závěrečných zkoušek.

Odbornou praxi studentům zajistíme

Odbornou praxi zajišťujeme studentům sami, dokonce i těm, kteří jsou zapojeni do práce v rodinných firmách doporučujeme absolvování odborné praxe jinde, aby měli možnost ověřit si, do jaké míry jsou schopni se sžít s jiným pracovním kolektivem, přizpůsobit se a plně se zapojit do pracovního procesu. S mnoha organizacemi spolupracujeme řadu let a neustále navazujeme spolupráce s dalšími, aby byla nabídka pro studenty dostatečně pestrá. Studenty se snažíme na praxe umístit tak, aby svou osobností a svými schopnostmi odpovídali potřebám organizací.  Má-li student konkrétní představu  o tom, co by si chtěl během praxe vyzkoušet a kam by chtěl směřovat, je jejich umístění na praxi snazší.

Studentům kombinované (dálkové) formy studia může být jako praxe uznáno působení ve firmě či instituci, v níž pracují

Odborné praxe organizované školou absolvují často i studenti kombinované formy studia, kteří nepracují ve studovaném oboru. Studující kombinovaného studia, kteří pracují ve studovaném oboru na pozicích, pro něž je vhodné mít vysokoškolské vzdělání, mohou požádat o uznání praxe. Nezřídka se však setkáváme s tím, že jsou tito studenti zvědaví na to, jak by uspěli v jiné firmě a praxi si vyžádají i přesto, že v oboru pracují.