Státní závěrečná zkouška v oboru Management organizací

Zkouška se skládá ze tří částí

1. dílčí zkouška – Ekonomie a podniková ekonomika

je zaměřena na odborné povinné předměty, jejichž zvládnutí podmiňuje získání speciálních znalostí. Zahrnuje předměty:

  • Makroekonomie
  • Mikroekonomie
  • Podniková ekonomika

2. dílčí zkouška – Management organizací

je zaměřena na speciální znalosti tvořící profil manažera. Zahrnuje předměty:

  • Management
  • Marketing

3. Obhajoba bakalářské práce

Probíhá ve dvou dnech

První den složíte 1. dílčí zkoušku, ve druhém dnu složíte 2. dílčí zkoušku a obhájíte svou bakalářskou práci.