Bakalářská práce v oboru Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání

Na závěr studia budete zpracovávat bakalářskou práci. Při jejím zpracování budete vycházet ze zkušeností, které získáte v rámci absolvované praxe. Vedoucím práce je zpravidla odborník, se kterým spolupracujete na praxi.

Návrhy témat bakalářských prací v oboru Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání

  1. Postavení a význam mezinárodních ekonomických organizací (institucí) pro světovou ekonomiku (WTO a další).
  2. Charakteristika současné světové ekonomiky: hlavní tendence ekonomického vývoje.
  3. Finanční analýza obchodní firmy.
  4. Elektronický obchod v malé a střední firmě.
  5. Aktuální problémy společné obchodní politiky EU.
  6. Smluvní formy vstupu podnikatelů na zahraniční trhy.
  7. Ochrana hospodářské soutěže v ČR, EU a v mezinárodním kontextu.
  8. Právo ES/EU a jeho vliv na podnikání v tuzemsku.
  9. Právní úprava volného pohybu osob na vnitřním trhu EU.