Státní závěrečná zkouška v oboru Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání

Zkouška se skládá ze tří částí

1. dílčí zkouška – Ekonomie a podniková ekonomika

je zaměřena na odborné povinné předměty, jejichž zvládnutí podmiňuje získání speciálních znalostí. Zahrnuje předměty:

 • Makroekonomie
 • Mikroekonomie
 • Podniková ekonomika

2. dílčí zkouška – Management organizací

je zaměřena na oborové znalosti tvořící profil absolventa. Zahrnuje bloky předmětů:

 • Mezinárodní ekonomika
  • Mezinárodní ekonomické vztahy
  • Evropská ekonomická integrace
  • Mezinárodní obchodní operace
 • Právo v podnikání
  • Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní
  • Právo Evropské unie
  • Obchodní právo

3. Obhajoba bakalářské práce

Probíhá ve dvou dnech

První den složíte 1. dílčí zkoušku, ve druhém dnu složíte 2. dílčí zkoušku a obhájíte svou bakalářskou práci.