Vzorový plán prezenčního studia oboru Účetnictví

1. semestr
 • Kvantitatvní metody I
 • Makroekonomie
 • Podniková ekonomika I
 • Základy práva
 • Základy managementu
 • Základy účetnictví
 • Užití výpočetní techniky
 • Cizí jazyk první
 • Cizí jazyk druhý
2. semestr
 • Kvantitatvní metody II
 • Mikroekonomie
 • Podniková ekonomika II
 • Právo v hospodářské praxi
 • Základy marketingu
 • Základy manažerského účetnictví
 • Užití výpočetní techniky
 • Cizí jazyk první
 • Cizí jazyk druhý
3. semestr
 • Kvantitatvní metody III
 • Daňový systém státu
 • Právo v hospodářské praxi
 • Psychologie pro manažery
 • Užití výpočetní techniky
 • Cizí jazyk první
 • Cizí jazyk druhý
 • Finanční účetnictví
 • Controlling
 • Souhrnná cvičení z účetnictví
4. semestr
 • Sociologie pro manažery
 • Užití výpočetní techniky
 • Cizí jazyk první
 • Cizí jazyk druhý
 • Finanční účetnictví
 • Finance
 • Aplikace daňových zákonù
 • Souhrnná cvičení z účetnictví
 • Rétorika a komunikace
 • Základy filozofie
 • Multikulturalizmus a interkulturní komunikace
 • Diplomní seminář
 • Odborná praxe
5. semestr
 • Mezinárodní právo v hospod. praxi
 • Informační systém podniku
 • Cizí jazyk první
 • Finanční účetnictví
 • Finance
 • Rozpočetnictví
 • Aplikace daňových zákonù
 • Souhrnná cvičení z účetnictví
 • Daňové poradenství
 • Audit
 • Manažerské účetnictví
6. semestr
 • Aplikace obchodních smluv
 • Finanční účetnictví
 • Souhrnná cvičení z účetnictví
 • Odborná praxe
 • Státní závěrečná zkouška
  • ekonomie a podniková ekonomika
  • účetnictví
  • obhajoba bakalářské práce