Jak bude studium bakalářského oboru Účetnictví probíhat?

Vyberete si formu studia

Studovat můžete v kombinované formě studia. Jste časově příliš vytíženi? Můžete požádat o individuální formu studia a sestavit si časový plán studia, který dokážete splnit.

Absolvujete povinné i volitelné předměty

Vyučovány budou rozmanitými metodami:

  • formou přednášek, až již klasických či za využití prezentací, videí, ...
  • cvičení, kde budete teoretické znalosti aplikovat na problémy z praxe
  • k dispozici vám budou kvalitní e-learningové kurzy, ke kterým budete moci přistupovat i mimo školu
  • o své znalosti se s vámi podělí vyučující teorie na vysoké odborné úrovni i odborníci z praxe
  • budete moci vycestovat na studijní pobyt či pracovní stáž v zahraničí
  • ...

Navážete dlouhodobou spolupráci s organizací či firmou

a zapojíte se do řešení rozvojových a vývojových programů v oblasti managementu – poprvé již ve čtvrtém semestru na praxi, kterou Vám škola zajistí. Tato spolupráce bude završena druhou praxí v posledním semestru studia.

Pokud již ve firmě pracujete, může vám být práce v ní započítána jako praxe.

Během studia můžete s námi vyjet na stáž či studovat v zahraničí

Získáte akademický titul Bakalář – Bc.

Studium je zakončeno odevzdáním bakalářské práce a vykonáním státní závěrečné zkoušky.