E-learningové kurzy

V rámci programů celoživotního vzdělávání vám nabízíme také plně distanční e-learningové kurzy, ve kterých studium probíhá po síti.

Co znamená e-learningový kurz

Kurz je koncipován jako distanční za pomoci prostředků, které nabízejí informační a komunikační technologie. Výhody e-learnigu spočívají v tom, že student nemusí dojíždět do školy, může studovat z místa bydliště či pracoviště, zkrátka kdekoliv má přístup k Internetu. Studijní program si může rozvrhnout v souladu se svými časovými možnostmi.

Výuka probíhá prostřednictvím Internetu. V kurzu má účastník přístup k multimediálním studijním materiálům i ke všem dalším prvkům kurzu – chatům a diskuzím se spolustudujícími i s vyučujícím (tutorem).

Nejde tedy o kurz, kde je studující odkázán jen sám na sebe jako při studiu "výukových programů na CD". Jeho studium vede učitel (tutor), který mu zadává úkoly či testy a informuje ho o výsledcích, zároveň mu pomáhá v případě problémů. Součástí kurzu jsou i cvičení a autotesty, v nichž si student sám ověřuje, jak danou problematiku zvládá, dříve než přistoupí k plnění úkolů a testů.

Výukové materiály dostane účastník kurzu i na CD, může si je z prostředí kurzu i vytisknout.

Přesvědč te se o kvalitě našich kurzů.

Nabízené kurzy

Technické vybavení potřebné pro studium

  • Počítač s připojením na Internet a prohlížečem webových stránek. Doporučujeme trvalé připojení k Internetu, ale není podmínkou.
  • Případně tiskárna pro vytisknutí některých materiálů - není nutné.

Ukončení kurzu

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník osvědčení o tom, že úspěšně absolvoval program celoživotního vzdělávání mimo rámec studijních programů podle § 60 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů zákon o vysokých školách).

Slevy

Osobám s postižením poskytujeme na e-learningové kurzy celoživotního vzdělávání 50% slevu.

Přihláška

Přihlášku vyplňte elektronicky - odkaz najdete zde. Po odeslání přihlášky Vás budeme e-mailem kontaktovat a zašleme Vám bližší údaje.