E-learningový kurz

Úvod do psychologie

Komu je kurz určen

Člověk je tvor společenský, žije ve společnosti a žije pro společnost. Společnost, každá firma a organizace, každá skupina lidí, s nimiž přicházíme do kontaktu, je tvořena jednotlivci, lidmi. I my jsme její součástí. Navzájem na sebe působíme a navzájem se ovlivňujeme. S lidmi kolem nás jsme v určitých vztazích, ať už formálních či neformálních. Zaujímáme k nim určitý postoj a oni k nám, snažíme se s nimi nějak vycházet. Studium psychologie nám může pomoci pochopit sama sebe a do jisté míry i druhé. To by nebylo možné bez pochopení některých zákonitostí fungování lidské psychiky a jejího fungování. Právě proto, že jsme každý jiný, máme mnohé společné. Jako biologický druh nás spojuje především určitá biologická výbava. I ta se může do značné míry u každého z nás poněkud lišit v závislosti na genetické výbavě a na vnějších vlivech, které se účastní našeho formování. I přesto se pokusíme pochopit základy fungování psychických jevů a tím i chování a reagování člověka v určitých situacích. Začneme tedy od začátku, od základů fungování lidské psychiky, a ke konci kurzu se pokusíme některé poznatky aplikovat na psychologii práce.

Co Vám kurz přinese

Cílem kurzu je podat základní informace z oblasti obecné psychologie (vnímání, pozornost, představy a fantazie, paměť, myšlení a řeč, emoce), z psychologie osobnosti (schopnosti a rysy osobnosti, temperament, charakter, motivace a potřeby) a aplikovat tyto poznatky na psychologii práce.

Obsah kurzu

Kurz je členěn do kapitol:

 1. Než začneme
 2. Úvodem
 3. Vnímání
 4. Obecná psychologie - poznávací procesy a psychické stavy
 5. Jací jsme - nahlédnutí do osobnosti
 6. Psychologie práce

Doba trvání

 • 3 měsíce
 • doba studia přibližně 5 hodin týdně

Cena

 • zahrnuje přístup k materiálům kurzu na Internetu, CD s výukovými materiály, práci tutora
 • cena za celý kurz činí 3 000 Kč + DPH
 • držitelům průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P poskytujeme slevu 50 %, tj. 1 500 Kč

Přihláška