E-learningový kurz

Stylizace a úprava dokumentů

Komu je kurz určen

V soukromém životě i v pracovní sféře musíme přijímat a předávat informace. Činíme tak nejrůznějšími způsoby: osobním jednáním, telefonicky nebo písemně. Písemná forma není v současné době jen klasický „papírový" dopis. Existují dokumenty v elektronické podobě, dokonce je nyní skoro každý „pracovní papírový" dopis dříve než je vytištěn a odeslán, zpracován v elektronické formě pomocí PC. Některé dopisy nejsou vytištěny vůbec a jsou odesílány pomocí e-mailu přímo elektronicky.

Nejrůznější zprávy a dopisy píše snad každý. Mohou však být různé kvality, různě přehledné a srozumitelné.

V tomto kurzu se seznámíte se základními postupy, díky kterým učiníte Vaše dopisy kvalitnějšími, abyste dosáhli cíle, pro které je píšete. Budete vědět, jak upravovat nejen dopisy, ale i další dokumenty.

Seznámíte se s tím, jak zefektivnit svou práci s textovým editorem tak, že využijete jeho široké možnosti.

Co Vám kurz přinese

 • Seznámit se
  • s výhodami a nevýhodami různých druhů komunikace
  • se základními stylistickými pravidly
  • s aktuální normou pro psaní obchodní korespondence
  • s nejzákladnějšími typografickými pravidly
 • Naučit se
  • vytvářet šablony dokumentů
  • vytvářet dopisy pro více adresátů najednou
 • Absolvováním kurzu
  • získáte možnost efektivněji ovlivňovat dění kolem sebe pomocí kvalitních písemných dokumentů
  • naučíte se propojit textový procesor s databází Vašich kontaktů
  • dokážete posoudit efektivitu práce lidí, kteří pracují s obchodní korespondencí

Obsah kurzu

Kurz je členěn do kapitol:

 1. Úvodní informace
 2. Typy komunikace
 3. Jak psát obchodní dopis
 4. Normy pro úpravu písemností
 5. Obecně o psaní a formální úpravě textu
 6. Úprava dopisů
 7. Obchodní a úřední dopisy
 8. Pokročilá práce s MS Wordem - použití šablon
 9. Osobní a další dopisy
 10. Hromadná korespondence
 11. Další dokumenty hromadné korespondence
 12. Závěr

Doba trvání

 • 3 měsíce
 • doba studia přibližně 5 hodin týdně

Cena

 • zahrnuje přístup k materiálům kurzu na Internetu, CD s výukovými materiály, práci tutora
 • cena za celý kurz činí 3 000 Kč + DPH
 • držitelům průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P poskytujeme slevu 50 %, tj. 1 500 Kč

Přihláška