E-learningový kurz

Základy účetnictví

Komu je kurz určen

Po pečlivém prostudování textu tohoto kurzu získáte základy pro to, abyste uměli vést účetnictví pro české podnikatelské subjekty, tj. jak pro podnikatele jednotlivce, tak pro menší podnikatelské firmy nebo společnosti (asi nejlépe tuto činnost začněte a dále počítejte s dalším samostudiem či s pomocí znalého účetního, hlavně ve složitějších případech). Přitom v tomto kursu získáte návod, jak zaúčtovat daň ze zisku (podle českých předpisů jde o daň z přijmu fyzických a právnických osob), pokud ji někdo jiný (zpravidla daňový poradce) spočítá. Také Vám ukážeme, jak zaúčtovat mzdu, daň ze mzdy a sociální a zdravotní pojištění zaměstnance i zaměstnavatele, pokud je někdo jiný (zpravidla mzdová účetní) spočítá.

Tento materiál Vás skutečně seznámí jen se základy účetnictví. Doporučujeme Vám, aby pro Vás byly získané poznatky východiskem pro další studium účetnictví. Jen v nejnutnější míře tento materiál obsahuje obecná účetní pravidla, ale ve své většině je zaměřen prakticky a na české předpisy.

Uvědomte si také, že účetnictví ve svých obecnostech platí pro všechny subjekty, které vedou účetnictví (nejen pro podnikatelské subjekty, ale i banky, pojišťovny, nadace, obce a řadu dalších subjektů). Tyto subjekty jsou však v mnoha spíše konkrétních souvislostech jiné. Proto se v tomto kurzu budeme věnovat pouze podnikatelským subjektům.

Co Vám kurz přinese

Po prostudování textu tohoto kurzu získáte základy v těchto oblastech a budete si postupně umět poradit s tím:

 • jak vést účetnictví pro (české) podnikatelské subjekty, a to účetnictví podvojné (dnes nazývané "účetnictví")
 • jak zaúčtovat (podle českých předpisů) daň z příjmu, a to jako daň ze zisku podniku (pokud ji někdo jiný spočítá)
 • jak zaúčtovat vše při zaměstnávání osob v ČR (pokud to vše někdo jiný spočítá), a to zejména:
  • hrubou mzdu
  • srážku daně, sociálního a zdravotního pojištění ze mzdy zaměstnance
  • sociální a zdravotní pojištění, které platí (za své zaměstnance) podnik

Obsah kurzu

Kurz je členěn do kapitol:

 1. Úvod ke kurzu
 2. Základní metody účetnictví
 3. Základy účtování
 4. Základy účetního systému
 5. Základy k účtování některých jednotlivých oblastí
 6. Závěr

Doba trvání

 • 4 měsíce
 • doba studia přibližně 10 hodin týdně

Cena

 • zahrnuje přístup k materiálům kurzu na Internetu, CD s výukovými materiály, práci tutora
 • cena za celý kurz činí 3 500 Kč + DPH
 • držitelům průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P poskytujeme slevu 50 %, tj. 1 750 Kč

Přihláška