logoMS Excel pro pokročilé

Potřebujete vyhledávat efektivně data v tabulkách, počítat s nimi, analyzovat je?

Znáte základy MS Excelu a potřebujete a chcete vědět více o tom, co dokáže MS Excel? Máte zájem pouze o konkrétní části širokého aparátu MS Excel? Nemáte čas či prostředky na déle trvající kurzy?
Právě pro Vás organizujeme cyklus minikurzů.
Přihlásit se můžete na celý cyklus či na jednotlivé části.

Nabízíme minikurzy:

1. Zahřívací úvod

V této lekci sjednotíme pojmový aparát, zopakujeme si důležité znalosti a dovednosti, bez nichž by bylo obtížné absolvovat další lekce, např. tvorbu jednoduchých“ vzorců, práci s absolutními, relativní a smíšenými adresami, použití základních funkcí ve výpočtech...

2. Efektivní práce se vzorci a složitější vzorce

Krátce si zopakujeme a procvičíme podmíněné výpočty (funkce když, logické funkce) a složené funkce. Naučíme se pracovat s dalšími funkcemi pro zjišťování počtu a součtů pouze za určitých podmínek. Naučíme se pracovat s názvy oblastí a používat je ve vzorcích. Budeme se zabývat třetím rozměrem v Excelu, skrytím a zobrazením oken sešitu.

3. Další funkce, kontrola a hledání chyb ve vzorcích

Budeme se zabývat zejména funkcemi pro práci s textem, daty (datum) a časy. Tyto funkce využijete mimo jiné při úpravě tabulek získaných z jiných systémů. Seznámíme se s tím, jaký máme k dispozici aparát pro hledání chyb ve vzorcích, které jsme vytvořili.

4. Kontingenční tabulky a grafy

Kontingenční tabulky představují jeden z nejmocnějších nástrojů na účinnou analýzu a třídění velkého množství dat.

Slouží k vytváření přehledů z rozsáhlých databází, přičemž jednotlivé hodnoty shrnují do vybraných kategorií ve sloupcích a řádcích.
Naučíme se vytvořit kontingenční tabulku, nastavit pole hodnot, seskupovat data, pracovat s průřezy, zobrazit podrobnosti (Hloubková analýza). Seznámíme se s možnostmi kontingenční.
Předpokladem pro účast je základní znalost práce s MS Excelem. (V této části se nebudeme zabývat vzhledem tabulek a grafů, pokud Vás zajímá úprava vzhledu grafu, využijte následující kurz.)

5. Netradiční grafy

Naučíte se využívat různé typy grafů a nastavovat je tak, aby odpovídaly Vašim záměrům. Nebudete ve vleku MS Excelu. Ukážeme si výhody a nevýhody použití různých typů grafů.

6. Práce s rozsáhlými tabulkami

Seznámíme se podrobně s podmíněným formátováním (Víte, že lze označovat celé řádky či sloupce, odpovídající požadovaným kritériím?) Budeme se zabývat pokročilým nastavením filtru, kriteriálními tabulkami.
Seznámíme se s dalšími funkcemi sloužícími k vyhledávání v rozsáhlých tabulkách.

Připravujeme další minikurzy z MS Excelu

Ochrana listů a sešitů, formuláře

Ověřování dat, ochrana obsahu listu, ochrana sešitu, ochrana celého souboru, umožnění přístupu k zamknutým oblastem určitým uživatelům, skrytí a zobrazení oken se sešity, ovládací prvky sešitu.

Pokročilé nástroje analýzy

Scénáře, řešitel, hledání řešení.

Používání a nahrávání maker

Základní informace o práci s makry v MS Excelu Záznam makra, spouštění makra, úprava makra, přiřazení makra objektu.

Získávání dat z externích databází

Základní způsoby importu externích dat, import dat z databází a souborů, import pomocí MS Query, vytvoření souborů dotazů, tvorba kritérií, použití výrazu v záhlaví panelu kritérií, parametrický dotaz, vícetabulkový dotaz,…

Termíny a další informace naleznete na ittrochujinak.webnode.cz.

Přihlásit se můžete u Mgr. Jarmily Helmanové osobně na katedře matematiky a informačních technologií, telefonicky na čísle 777 144 002 či e-mailem na adrese jarmila.helmanova@svses.cz

Pozvěte i své známé, přátele, spolupracovníky.
Mohou kurzy navštěvovat s Vámi.