Krátkodobý vzdělávací kurz

Německý jazyk v profesní praxi

Kurz je zaměřen na potřeby nejenom manažerů, ale i ostatních pracovníků českých i německých firem, užívajících němčinu v jejich každodenní praxi.

Obsah kurzu

  • překlady odborných textů (ekonomických, právnických, administrativních)
  • výslovnostní cvičení
  • gramatická a lexikální cvičení
  • konverzace, která prostupuje celou výukou, bude v každé lekci doplněna o vybrané konverzační téma

Rozsah a termín

30 hodin (1 semestr – 15 týdnů po 1,5 hodinách)
Lekce budou probíhat v úterý nebo ve středu odpoledne (konkrétní termín bude upřesněn po dohodě se zájemci). V případě zájmu se může kurz konat i v dopoledních hodinách.
Kurz bude probíhat v sídle školy na adrese Praha 8, Lindnerova 575/1 
 

Cena

Zaváděcí cena kurzu je 5 000 Kč bez DPH (poskytnuté studijní materiály jsou v ceně).

Na závěr kurzu obdržíte Osvědčení o účasti.

Přihlaste se

Zájemci, hlaste se u PhDr. Evy Podhajské, Ph.D., e-mailem na adrese eva.podhajska@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 606 470 932.