Rekvalifikační kurz

Manažer pro řízení lidských zdrojů

Co Vám tento kurz přinese

Osvojíte si principy efektivního řízení lidských zdrojů v podniku.  Zdokonalíte své manažerské dovednosti a získáte přehled o vhodných manažerských nástrojích. Seznámíte se základy mzdového účetnictví včetně povinností vůči orgánům státní správy.

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro  uchazeče, kteří chtějí pracovat v oblasti řízení lidských zdrojů - personalisty a personální manažery.  Uchazeči o zaměstnání si absolvováním tohoto kurzu zlepší možnost uplatnění na trhu práce. Kurz je určen i pro manažery (HR specialisty), kteří si  v oblasti řízení lidských zdrojů chtějí prohloubit své znalosti. Kurz lze doporučit i mzdovým účetním, kterým umožní získat pohled na řízení lidských zdrojů z hlediska managementu.

Kurz je realizován dle §108 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů v rámci akreditovaného studijního oboru 6208T037 Management. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získá uchazeč "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní platností.

Obsah kurzu

Blok A: Manažerské dovednosti - 24 hodin

 • pojetí managementu, role manažera ve firmě
 • manažerské funkce (plánování, organizování, rozhodování, vedení lidí a kontrola)
 • rozhodovací procesy manažera
 • zaměření se na klíčové cíle firmy
 • SWOT analýza jako nástroj strategického managementu
 • time management
 • emoční inteligence

Blok B: Management lidských zdrojů - 72 hodin

 • firemní kultura
 • role manažera v procesu řízení lidských zdrojů
 • personální práce a její úloha v podniku
 • personální plánování - analýza a vytváření pracovních míst
 • získávání, výběr a přijímání pracovníků
 • orientace, rozmísťování, propouštění a penzionování pracovníků
 • motivace pracovních týmů a jejich členů
 • řízení pracovního výkonu
 • hodnocení a odměňování pracovníků, benefity
 • systém rozvoje a vzdělávání pracovníků
 • pracovní vztahy a péče o pracovníky
 • vedení personální agendy, personální informační systém
 • pracovněprávní vztahy
 • ochrana osobních údajů
 • outplacement
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • personální marketing

Blok C: Základy mzdového účetnictví - 24 hodin

 • odměna za práci, mzda, plat, náhrady mzdy
 • veřejné zdravotní pojištění
 • pojistné na sociální zabezpečení a důchodové pojištění
 • daň z příjmů ze závislé činnosti
 • působnost zaměstnavatele v průběhu zdaňovacího období
 • prohlášení poplatníka, uplatnění nezdanitelných částek a slev na dani
 • daňové zvýhodnění, daňový bonus
 • roční zúčtování daně z příjmů
 • účtování o mzdách

Doplňkové informace

Vstupní požadavky
Vstupním požadavkem je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo výučním listem a základní znalost obsluhy PC.

Termín
7. 6. - 30. 6. 2017
rozpis jednotlivých bloků obdržíte po přihlášení

Časový průběh výuky

Výuka v pracovních dnech od 8:30 do 16:00 s přestávkou na oběd

Počet hodin
120 x 45 minut

Závěrečná zkouška 
Závěrečná zkouška je písemná a trvá 2 hodiny.

Zakončení                   
Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získá uchazeč "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní platností.

Cena
21.000 Kč (osvobozeno od DPH)

Sleva
Pro maminky a tatínky na mateřské nebo rodičovské dovolené - 10 %.

Přihláška