Krátkodobý vzdělávací kurz

Právo v podnikání

Co Vám tento kurz přinese

V kurzu se seznámíte s nejdůležitějšími právními předpisy, jejichž znalost je nezbytná pro podnikání, a to především s občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a živnostenským zákonem. Zvláštní pozornost bude věnována pojmům a tématům důležitým pro podnikatele. V kurzu budete rovněž seznámeni i se způsoby řešení sporů, které mohou při podnikání vzniknout.

Komu je kurz určen

Kurz nevyžaduje žádné předchozí znalosti práva a je tak určen i pro právní laiky. Je určen pro začínající podnikatele, zejména pro živnostníky nebo podnikatele, kteří podnikají formou veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným. Je určen rovněž každému zájemci, který si chce prohloubit znalosti v dané oblasti práva.

Obsah kurzu

 • vymezení pojmu podnikatel, podnikání, spotřebitel, jednání podnikatele a jeho zastoupení 
 • živnostenské podnikání (vznik, zánik) 
 • obchodní korporace, založení a vznik obchodní společnosti, veřejné rejstříky
 • zrušení a zánik obchodních společností (bez likvidace, s likvidací)
 • základy pracovněprávních poměrů
 • vlastnictví (nabývání vlastnictví) a jiná věcná práva
 • uzavírání smlouvy, kupní smlouva, smlouva o dílo
 • nájemní smlouva a pacht
 • smlouvy příkazního typu (příkaz, zprostředkování, komise, zasílatelství, obchodní zastoupení)
 • zajištění a utvrzení dluhu
 • význam času (promlčení a prekluze, promlčecí lhůty, počítání času apod.)
 • důsledky porušení smluvních a jiných závazků (úroky z prodlení, odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škody apod.)
 • způsoby řešení sporů (v civilním procesu) ve věcech občanských a obchodních
 • soudní řízení
 • rozhodčí řízení a jiné alternativní způsoby řešení sporů

Doplňkové informace

Termín
15. 6., 16. 6., 20. 6., 22. 6. a 23. 6. 2017

Časový průběh výuky
Výuka od 8:30 do 16:00 s přestávkou na oběd.

Počet hodin
40 x 45 minut

Zakončení
Po absolvování získá účastník "Osvědčení o absolvování".

Cena
bez DPH   (s DPH)
13.200 Kč (15.972 Kč)
25.080 Kč (30.346,80 Kč) pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
35.640 Kč (43.124,40 Kč) pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
44.880 Kč (54.304,80 Kč) pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

Přihláška