Krátkodobý vzdělávací kurz

Prezentační dovednosti

Co Vám tento kurz přinese

V tomto kurzu Vás naučíme, jak zaujmout své posluchače. Naučíte se pracovat se svým hlasem, poradíme Vám, jak odbourat trému a jak získat jistotu při vystupování před auditoriem. Rovněž se seznámíte s tipy, triky a radami, jak využít mluvené slovo. 

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří se chtějí naučit umění prezentace. Je určen i pro ty, kteří si chtějí prezentaci prakticky procvičit.

Obsah kurzu

 1. jak se zbavit trémy při veřejném vystupování 
 2. jak komunikovat s publikem 
 3. neverbální komunikace 
 4. nonverbální komunikace a řeč 
 5. zásady mluveného slova a rétoriky 
 6. mluvené slovo – komunikační útvary 
 7. jak řadit informace ve veřejném projevu 
 8. jak reagovat na otázky publika
 9. pomocníci při veřejném vystupování 
 10. řečnické zlozvyky a chyby ve veřejném projevu 
 11. praktické procvičování 
 12. analýza vystoupení, zjišťování pokroku v projevu

Doplňkové informace

Termín
29. a 30. 8. 2017

Časový průběh výuky
Výuka ve dvou čtyřhodinových blocích od 9:00 do 12:15

Počet hodin
8 x 45 minut

Zakončení
Po absolvování získá účastník "Osvědčení o absolvování kurzu".

Cena
bez DPH   (s DPH)
3.200 Kč (3.872 Kč)
6.080 Kč (7.356,80 Kč) pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
8.640 Kč (10.454,40 Kč) pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
10.880 Kč (13.164,80 Kč) pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

Přihláška