Krátkodobý vzdělávací kurz

Základy marketingu

Co Vám tento kurz přinese

V tomto kurzu se seznámíte se základními principy fungování marketingu a naučíte se je aplikovat v praxi. Naučíte se používat taktické nástroje marketingu označované jako 4 P - product, price, promotion, place. Zdokonalíte se v marketingových technikách a efektivních cestách získávání zákazníků. Na praktických příkladech si procvičíte marketingovou situační analýzu.

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro všechny budoucí marketéry a uchazeče o marketingovou pozici.  Kurz je určen i pro všechny manažery, kteří se chtějí v oblasti marketingu dále vzdělávat.

Obsah kurzu

  • základní marketingové pojmy
  • vývojové fáze marketingu
  • marketingové taktické nástroje - produkt, cena, distribuce, komunikační mix
  • výzkum trhu
  • segmentace trhu
  • marketingová situační analýza
  • cesta k orientaci na zákazníka

Doplňkové informace

Termín
24. a 25. 5. 2016

Vstupní požadavky
Kurz je určen pro všechny se zájmem o marketing.

Časový průběh výuky
Výuka od 8:30 do 16:00 s přestávkou na oběd.

Počet hodin
16 x 45 minut

Zakončení
Po absolvování kurzu získá účastník "Osvědčení o absolvování kurzu".

Cena
bez DPH   (s DPH)
5.280 Kč (6.388,80 Kč)
10.032 Kč (12.138,72 Kč) pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
14.256 Kč (17.249,76 Kč) pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
17.952 Kč (21.721,92 Kč) pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

Přihláška