Spotřebitelský úvěr - odborná zkouška

Zkoušky odborné způsobilosti pro poskytování spotřebitelského úvěru

Soukromá vysoká škola ekonomických studií získala dne 6. 3. 2017 akreditaci České národní banky opravňující k pořádání odborných zkoušek podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Tyto zkoušky musí složit všechny osoby, které poskytují nebo zprostředkovávají spotřebitelský úvěr do 24 měsíců od účinnosti zákona, tedy do 30. 11. 2018.

SVŠES je oprávněna pořádat odborné zkoušky ve všech skupinách odbornosti: 

  1. pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení (včetně vázaného spotřebitelského úvěru) - více informací
  2. pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení - více informací
  3. pro poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru - více informací
  4. pro poskytování nebo zprostředkování jak spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, tak spotřebitelského úvěru na bydlení (souhrnná zkouška) - více informací

Soubory zkouškových otázek vyhlášených Českou národní bankou včetně správných odpovědí najdete mezi informacemi k jednotlivým odborným zkouškám (odkazy viz výše).

Nejbližší termíny konání odborné zkoušky a počet osob, které mohou v daném termínu zkoušku konat:

  • středa 4. 4. 2018 10:00 - 100 osob
  • pátek 27. 4. 2018 10:00 - 100 osob
  • středa 16. 5. 2018 10:00 - 100 osob

Další odkazy