Spotřebitelský úvěr - odborná zkouška

Odborná zkouška pro poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru

 
Bližší informace ke zkoušce
 
 • zkouška se koná formou písemného testu, který trvá 90 minut
  • odborné znalosti jsou ověřovány 32 otázkami
   • každá otázka má 4 varianty odpovědí
   • 24 otázek má jednu správnou odpověď
   • 8 otázek má jednu nebo více správných odpovědí
  • odborné dovednosti jsou ověřovány 2 případovými studiemi
   • každá studie obsahuje pět otázek
   • každá otázka má jednu správnou odpověď
  • u každé otázky je třeba označit vždy všechny správné odpovědi, každá nesprávně vybraná nebo chybějící varianta odpovědi činí celou otázku nesprávně zodpovězenou
  • hodnocení správně zodpovězených otázek
   • otázky s jednou správnou variantou odpovědí se ohodnocují jedním bodem
   • otázky, které mají jednu nebo více správných odpovědí se ohodnocují dvěma body
   • všechny otázky z okruhu odborných dovedností se ohodnocují dvěma body
  • k úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal alespoň
   • tři čtvrtiny dosažitelných bodů ze všech zkouškových otázek,
   • tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí,
   • tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností.
 • poplatek za odbornou zkoušku
  • 900,00 Kč bez DPH
  • poplatek se hradí převodem bezprostředně po přihlášení
  • údaje k platbě budou zaslány po přijetí přihlášky

Soubor zkouškových otázek vyhlášených Českou národní bankou včetně správných odpovědí ve formátu PDF naleznete zde.

Detailní informace o přihlašování, průběhu a vyhodnocení odborné zkoušky jsou uvedeny ve zkouškovém řádu.

Přihláška k odborné zkoušce