Chcete pracovat jako

  • finanční ředitel poradenské společnosti?
  • vedoucí odboru controllingu výrobní firmy?
  • hlavní účetní nadnárodního holdingu?
  • specialista bankovních služeb výrobního podniku?
  • daňový poradce?

I na těchto pozicích najdete naše absolventy specializace 
Management firemních financí.

„LIDÉ, KTEŘÍ MAJÍ CÍL, USPĚJÍ, PROTOŽE VĚDÍ, KAM SMĚŘUJÍ.“ Earl Nightingale, motivační řečník, autor knihy o osobním rozvoji

Definici ideálního lídra neznáme ani my, ale máte-li v sobě zárodek takových schopností, dostaneme je na světlo. Kromě toho v rámci této specializace zvládnete všechny aspekty finančního řízení podniku. Získáte hluboké znalosti podnikových financí a manažerského účetnictví, doplněné o problematiku strategického finančního plánování. Zvládnete metodiku auditu v širším rámci finančních controllingových přístupů, pochopíte principy, podle nichž fungují finanční trhy, budete znát jejich strukturu a institucionální uspořádání.

Prohloubíte a rozšíříte si teoretické znalosti a praktické dovednosti získané v rámci předchozího bakalářského studia. Seznámíte se se soudobými poznatky oboru, které jsou nezbytné pro řešení složitých manažerských problémů spojených se strategickým a operativním řízením organizací na úrovni středního a vrcholového managementu. Budete zpracovávat a obhajovat seminární práce a projektové studie, získáte zkušenosti při řešení případových studií a budete mít možnost se zapojit do zajímavých manažerských her.

Další informace o oboru

Cíl oboru a profil absolventa
Vzorový plán studia
Státní závěrečná zkouška
Diplomová práce

Jak bude studium probíhat?

Čtěte   dál.