Státní závěrečná zkouška ve specializaci Management firemních financí

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí a probíhá ve dvou dnech.

Části státní závěrečné zkoušky 

1. Ekonomie a management
zkouška je zaměřena na předměty společného základu. Zahrnuje předměty:
         Makroekonomie v globálním světě
         Manažerská ekonomika
         Firemní finance
         Strategický management a inovace

2. Studijní specializace: Management firemních financí
zkouška je zaměřena na předměty, jejichž zvládnutí dotváří profil absolventa:
         Manažerské účetnictví
         Finanční projekt firmy
         Audit a finanční controlling

3. Obhajoba diplomové práce