Návrhy témat diplomových prací ve specializaci Management v mezinárodním podnikání

Témata společná pro všechny specializace studijního oboru Management

Manažerská ekonomika

 1. Analýza a řízení nákladů
 2. Analýza ekonomické výkonnosti podniku
 3. Analýza kalkulace nákladů ve firmě
 4. Ekonomická analýza podniku
 5. Ekonomická analýza neziskové organizace
 6. Finanční analýza podniku
 7. Mezipodnikové srovnávání
 8. Hodnocení investic do podniku
 9. Jak založit podnik
 10. Podnikatelský plán

Marketing management

 1. Aplikace komplexní situační analýzy v oblasti marketingového plánování
 2. Analýza produktového (podnikatelského) portfolia, jeho využití v podnikovém řízení
 3. Využití koncepce vztahového marketingu (relationship marketing) ve firemní praxi
 4. Organizování marketingových činností ve firmě
 5. Působení soudobých společenských vývojových trendů na provádění marketingu ve firemní praxi
 6. Zabezpečování marketingové přípravy produktových inovačních akcí
 7. Metody cenové tvorby, tvorba cen nových produktů
 8. Efektivní tvorba a řízení distribuční cesty, obsah manažerského rozhodování v této oblasti
 9. Elektronické obchodování, způsoby a předpoklady jeho efektivního využívání ve firemní praxi
 10. Tvorba (příprava) plánu (programu) integrované marketingové komunikace

Finanční projekt firmy, Firemní finance

 1. Kapitálová struktura podniku
 2. Projektové financování
 3. Pracovní kapitál podniku
 4. Finanční projekt nové firmy
 5. Finanční plán podniku

Strategický management a inovace

 1. Základy strategického myšlení
 2. Základy strategického rozhodování
 3. Management hodnotových inovací
 4. Teorie inovací
 5. Strategická vize a strategický plán
 6. Konkurenční a finanční výhody
 7. Strategická analýza vnějšího a vnitřního prostředí
 8. Management změny
 9. Globální ekonomika a změny podnikatelských paradigmat
 10. Strategické mapy a inovativní marketing

Matematické metody v ekonomii, Výzkumné metody v podnikání

 1. Využití statistických metod v obchodování s akciovými deriváty
 2. Předpovědi bodů zvratu ve finančních časových řadách
 3. Aplikace simulačních metod při řešení stochastických úloh
 4. Řešení optimalizačních úloh pomocí MS EXCEL


Témata specializace Management v mezinárodním podnikání

Mezinárodní management

 1. Nová ekonomie světové politiky
 2. Internacionalizace podnikání
 3. Konkurenceschopnost zemí a regionů
 4. Role a organizace nadnárodních společností
 5. Kulturní specifika různých národů a vliv na globální ekonomické vztahy
 6. Ekologické aspekty globalizace
 7. Teorie udržitelného rozvoje
 8. Globální měnové systémy
 9. Moc a polarizace moci globálního věku
 10. Nová ekonomická centra moci

Ostatní předměty specializace

 1. Měnící se postavení zemí a regionů ve světovém hospodářství, příčiny a důsledky.
 2. Státem podpořené financování a pojištění vývozu a jeho význam pro ekonomiku České republiky.
 3. EU a zavedení měny EUR v EU a v ČR – související měnová rizika a jejich řízení.
 4. Regionální a strukturální politika EU a možnosti jejího využití.
 5. Vázané obchody s důrazem na kompenzace.
 6. Úloha mezinárodních ekonomických organizací při rozvoji mezinárodních ekonomických vztahů.
 7. Řešení sporů v mezinárodním obchodním styku.