Jak bude navazující magisterské studium Strategický management probíhat?

Vyberete si formu studia

Studovat můžete v prezenční či kombinované formě studia. Jste časově příliš vytíženi? Můžete požádat o individuální formu studia a sestavit si časový plán studia, který dokážete splnit.

Absolvujete povinné i volitelné předměty

Vyučovány budou rozmanitými metodami:

  • formou přednášek, až již klasických či za využití prezentací, videí, ...
  • cvičení, kde budete teoretické znalosti aplikovat na problémy z praxe
  • k dispozici vám budou kvalitní e-learningové kurzy, ke kterým budete moci přistupovat i mimo školu
  • o své znalosti se s vámi podělí vyučující teorie na vysoké odborné úrovni i odborníci z praxe
  • budete moci vycestovat na studijní pobyt či pracovní stáž v zahraničí
  • ...

Získáte akademický titul Inženýr – Ing.

Studium je zakončeno odevzdáním diplomové práce a vykonáním státní závěrečné zkoušky