Bakalářské studium

Jak se přihlásit ke studiu v bakalářském programu?

Máte ukončené úplné střední (úplné střední odborné) vzdělání ukončené maturitní zkouškou? Pak je vše v pořádku a rádi vás přijmeme.

Vyberte si obor, který chcete studovat

V akademickém roce 2013/14 otevíráme tyto bakalářské obory

v programu Ekonomika a management:

Zvolte formu studia

Můžete si vybrat prezenční či kombinovanou formu studia.

Vyplňte přihlášku

Přihláška se podává na tiskopise Přihláška do bakalářského studia. Můžete si ji stáhnout v elektronické podobě, vyzvednout osobně na studijním oddělení SVŠES nebo použít tiskopis SEVT Přihláška ke studiu na VŠ. Věnujte pozornost jejímu vyplnění. Informace o průběhu studia musí být ověřeny nebo musíte předložit originály vysvědčení k ověření při odevzdání přihlášky na studijním oddělení. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu nepožadujeme. 

Uhraďte poplatek za přijímací řízení

Poplatek činí 500 Kč. Uhraďte ho před nebo při podání přihlášky bezhotovostně či složenkou na účet školy. Jako variabilní symbol použijte své datum narození. Doklad o uhrazení poplatku přilepte na vyznačené místo v přihlášce. Hotově můžete poplatek zaplatit při osobním podání přihlášky.

Doručte přihlášku k nám

Pošlete ji vyplněnou a potvrzenou (na papíře) poštou na adresu školy nebo ji přineste osobně na studijní oddělení šk oly.

Do kdy se přihlásit

Informace o termínech naleznete na stránce s důležitými termíny.

Informace pro absolventy VOŠ

Absolventy vyšších odborných škol lze přijmout do druhého ročníku s upraveným studijním plánem 

Informace pro uchazeče ze Slovenské republiky

Bližší informace pro uchazeče ze Slovenska

Co bude dál? 

přečtěte si