Studium absolventů vyšších odborných škol

Absolventy vyšších odborných škol (VOŠ) stejného či obdobného zaměření přijímáme do druhého ročníku.

Tito absolventi studují podle individuálního studijního plánu, který je sestaven s přihlédnutím k jimi vystudovanému oboru na vyšší odborné škole.

V akademickém roce 2017/2018 přijímáme absolventy VOŠ (DiS.) v prezenční formě do oboru "Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání", v kombinované formě do oborů "Management organizací" a "Účetnictví".