Novinky

20.04.2018 13:05

V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč.

V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak, abyste neměli žádnou starost s formátování své práce a mohli se plně věnovat tvorbě jejího věcného obsahu.

16.04.2018 10:15

Kurzy pro studenty i veřejnost:

Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení

03.04.2018 15:24

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Miroslav Pomikal, kreativní ředitel Young & Rubicam Praha, s přednáškou na téma Nejlepší světové reklamy.

Těšíme se na Vaši účast.

08.03.2018 10:00

Milí přátelé z oblasti financí,

vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018.

Termíny najdete zde

Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky spotřebitelského ůvěru.

27.02.2018 11:56

V pondělí 19. 3. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Miroslav Dittrich, člen Rady Českého rozhlasu s přednáškou na téma Mediální management.

Těšíme se na Vaši účast.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Insignie (symboly) Soukromé vysoké školy ekonomických studií a jejich používání

V souladu s článkem 39 Statutu SVŠES používá SVŠES při akademických obřadech insignie a taláry.

Čl. 1

Vnějším výrazem důstojnosti, pravomoci a odpovědnosti rektora, prorektorů a všech akademických funkcionářů při slavnostních příležitostech jsou akademické insignie SVŠES - (akademické žezlo, řetězy) a taláry.

Čl. 2 Insignie

(1) Řetěz rektorský je proveden z bohatě tvarovaných článků a mezičlánků, zhotovených ze zlacené slitiny, leštěné a částečně matované, doplněné skleněnými similizovanými kameny v barvě rubín. Na desetičlánkovém řetězu je zavěšen kulatý mezidíl s plastickým státním znakem a pod ním centrální emblém školy o průměru 85 mm. Na vypouklém středu s plastickým písmem SVŠES je stylizované E vyplněné modrým smaltem. V obvodovém mezikruží je dokola do hloubky vyryt celý název SVŠES.

(2) Vzhled rektorského řetězu je na obr   á zku 1

(3) Řetězy prorektorské jsou provedeny z bohatě tvarovaných článků a mezičlánků, zhotovených ze zlacené slitiny, leštěné a částečně matované, doplněné skleněnými similizovanými kameny v barvě safír. Na desetičlánkovém řetězu je zavěšen kulatý mezidíl s plastickým státním znakem a pod ním centrální emblém SVŠES o průměru 85 mm. Na vypouklém středu s plastickým písmem SVŠES je stylizované E vyplněné modrým smaltem. V obvodovém mezikruží je dokola do hloubky vyryt celý název SVŠES.

(4) Vzhled prorektorského řetězu je na obrázku 2

(5) Řetěz pro čestného účastníka akademického obřadu je proveden z bohatě tvarovaných článků a mezičlánků, zhotovených ze zlacené slitiny, leštěné a částečně matované, doplněné skleněnými similizovanými kameny v barvě čirý diamant. Na desetičlánkovém řetězu je zavěšen kulatý mezidíl s plastickým státním znakem a pod ním centrální emblém SVŠES o průměru 85 mm. Na vypouklém středu s plastickým písmem SVŠES je stylizované E vyplněné modrým smaltem. V obvodovém mezikruží je dokola do hloubky vyryt celý název SVŠES.

(6) Vzhled řetězu pro čestného účastníka akademického obřadu je na obrázku 3

(7) Žezlo SVŠES je složeno z emblému a dvoudílné hole. Na centrálním válcovitém motivu je oboustranně osazen emblém SVŠES shodný s řetězy, nad ním na vrcholu menší koule. Pod centrálním motivem je na přední straně menšího válcovitého mezidílu plastický státní znak na matovém podkladu, na zadní straně vyryté datum založení školy „Anno 21. 8. 2000". K těmto dílům je sešroubováním nasazena dvoudílná hůl v celkové délce 120 cm. Je zhotovena soustružením z kavkazského ořechu a soustružených tvarovaných koncovek a mezidílů. Všechny kovové díly hole jsou zhotoveny soustružením a frézováním z mosazi a bronzu, leštěny a zlaceny, částečně matovány. Dřevo je matově upraveno a zaleštěno tvrdým voskem.

(8) Vzhled žezla SVŠES je na obrázku 4

Čl. 3 Taláry SVŠES

(1) Talár rektorky

a) materiál:
  vínový, vzhled - gabardén,
  složení: vlna / PES, imitace kožešiny (vzhled norek)
b) čepice: základní střih v barvě taláru
c) pelerína: barvě taláru lemovaná kožešinou
d) talár: v barvě taláru vsazený nabíraný rukáv, v  dolním okraji lemovaný kožešinou, přední a zadní díl nabíraný do sedla, na levém předním díle je kapsový průstřih

(2) Vzhled taláru rektorsky je na obrázku 5

(3) Talár rektora

a) materiál:
  vínový, vzhled – gabardén,
  složení: vlna / PES, imitace kožešiny (vzhled norek)
b) čepice: základní střih v barvě taláru
c) pelerína: v barvě taláru lemovaná kožešinou
d) talár: v barvě taláru vsazený nabíraný rukáv, v dolním okraji lemovaný kožešinou, přední a zadní díl nabíraný do sedla, na levém předním díle je kapsový průstřih

(4) Vzhled taláru rektora je na obrázku 6

(5) Talár prorektorský

a) materiál:
  černý, vzhled - gabardén, vínový na límec
  složení: PES, imitace kožešiny (vzhled norek)
b) čepice: základní střih v barvě taláru, dno čepice vínové, v barvě límce
c) talár: základní střih v barvě taláru, rukáv lemovaný kožešinou, límec potažený vínovým materiálem kapsový průstřih

(6) Vzhled prorektorského taláru je na obrázku 7

(7) Talár pro ostatní honorabiles

a) materiál:
  černý, vzhled - gabardén,
  složení: PES
b) čepice: základní střih v barvě taláru,
c) talár: základní střih v barvě taláru, šálový límec potažený černým sametem, kapsový průstřih

(8) Vzhled taláru pro ostatní honorabiles je na obrázku 8

(9) Talár pedelský

a) materiál:
zelený, vzhled - gabardén, černý na límec
složení: vlna / PES
b) čepice: základní střih v barvě taláru, lemovaná černým proužkem
c) talár: základní střih v barvě taláru, černý límec, kapsový průstřih

(10) Vzhled pedelského taláru je na obrázku 9

(11) Medaile SVŠES je vyrobena ve tvaru centrálního emblému SVŠES o průměru 85 mm. Na vypouklém středu s plastickým písmem SVŠES je stylizované E vyplněné modrým smaltem. V obvodovém mezikruží je dokola do hloubky vyryt celý název SVŠES. Na rubu medaile bude ve vrchní části číslování v trojciferném tvaru začínající číslem 001. Na rubu je dodatečně vsazovaná destička s rytým nápisem. Medaile je vložena v potahované polstrované etuji opatřené emblémem SVŠES.

(12) Vzhled medaile SVŠES je na obrázku 10

Čl. 4 Užívání insignií a talárů při slavnostech mimo SVŠES

(1) Užití insignií a talárů při slavnostech mimo SVŠES povoluje rektor a přihlíží k požadavkům a přáním pořadatele.

(2) Talár s příslušným řetězem bez žezla se užívá, pořádá-li akademický obřad jiná vysoká škola, nebo při přijetí představiteli státu, je-li talár předepsán.

(3) Řetěz bez taláru se užívá na slavnostech, které talár nevyžadují, nebo nedovolují. Řetěz bez taláru může mít akademický funkcionář na pohřbu význačného člena akademické obce.

Čl. 5

Je-li akademický funkcionář pověřen zastupováním jiného, používá insignií příslušejících zastupované funkci.

Čl. 6 Obrazové přílohy

obrázek 1: rektorský řetěz (článek  2, odstavec 1)

obrázek 2 - prorektorský řetěz (článek 2, odstavec 3)

obrázek 3 - řetěz pro čestného účastníka akademického obřadu (článek 2, odstavec 5)

retez pro cestneho hosta

obrázek 4 - žezlo SVŠES (článek 2, odstavec 7)

obrázek 5 - talár rektorky (článek 3, odstavec 1)

talár rektorský

obrázek 6 - talár rektora (článek 3, odstavec 3)

obrázek 7 - prorektorský talár (článek 3, odstavec 5)

 

obrázek 8 - talár pro ostatní honorabiles (článek 3, odstavec 7)

obrázek 9 - pedelský talár (článek 3, odstavec 9)

obrázek 10 - medaile SVŠES (článek 3, odstavec 11)