Novinky

20.04.2018 13:05

V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč.

V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak, abyste neměli žádnou starost s formátování své práce a mohli se plně věnovat tvorbě jejího věcného obsahu.

16.04.2018 10:15

Kurzy pro studenty i veřejnost:

Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Průběh realizace projektu OPPA 34025

Leden 2014

06.01.2014 až
08.01.2014
Mgr. Jarmila Helmanová absolvovala kurzu MS Excel – pokročilé metody a funkce
20.01.2014 seminář Co nového čeká podnikatele od 1. 1. 2014 v českém právu navštívil doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
27.01.2014 Ing. Hála se zúčastnil kurzu Novinky v daních a v účetnictví v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
  během ledna byly upravovány poslední e-knihy
  probíhaly práce související s ukončením projektu

Prosinec 2013

06.12.2013 proběhl seminář Řízení kvality na VŠ pro další akademické pracovníky
13.12.2013 3 akademičtí pracovníci absolvovali seminář Nepodceňujme kyberšikanu
  jsou upravovány a zdokonalovány e-kurzy a e-knihy
  byla zakoupena tuzemská i zahraniční odborná literatura

Listopad 2013

07.11.2013 Ing. Lenka Fulínová a doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. navštívili seminář Co čeká společnosti s r. o. od 1. ledna 2014
07.11.2013 Mgr. Jarmila Helmanová se zúčastnila konference WebTop100
19.11.2013 Ing. Lucie Marková a Ing. Jitka Nesnídalová, Ph.D. navštívily seminář k výsledkům šetření EUROSTUDENT V
20.11.2013 studenti navštívili jadernou elektrárnu Temelín
21.11.2013 na konferenci IPN KREDO byli Ing. Milan Hála a doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
22.11.2013 někteří akademičtí pracovníci absolvovali seminář Řízení kvality na VŠ
23.11.2013 doc. Ing. Marie Pospíšilová, CSc. a Ing. Lenka Fulínová byly na 13. ročníku pedagogické konference na VŠE v Praze
  byly zveřejněny elektronické knihy pro předmět
  byla nakupena tuzemská i zahraniční odborná literatura

Říjen 2013

02.10.1013 Ing. Fulínová absolvovala seminář Znalosti účetní o DPH
07.10.2013 studenti se účastnili exkurze na Letiště Václava Havla v Praze
14.10.2013 a 21.10.2013 studenti vyslechli zajímavou přednášku Mgr. Ing. Daniela Váni na téma Mediální komunikace
16.10.2013 Ing. Miloslav Feldman přednesl pro studenty přednášku Daňové podvody a zcizování majetku
23.10.2013 akademičtí pracovníci absolovali seminář o práci v nové verzi LMS Moodle
24.10.2013 studenti navštívili Sklárny Moser v Karlových Varech
25.10.2013 Mgr. Ing. Daniel Váňa přednesl přednášku Mediální komunikace pro pracovníky školy
  byly zveřejněny elektronické knihy pro předmět
  byl upraven vzhled e-learningového portálu
  byla nakupena tuzemská i zahraniční odborná literatura

Září 2013

28.05.2013 doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. absolvoval vzdělávací seminář Nový občanský zákoník – kupní smlouva, smlouva o dílo, směna, darování – z pohledu spoluautora
  byla spuštěna nová verze e-learningového portálu SVŠES
  byly zveřejněny elektronické knihy
  byly zveřejněny studijní pomůcky
  do výuky byly nově zařazeny e-learningové kurzy
 • Matematika 1
 • Kvantitavní metody 1
 • Mezinárodní právo v hospodářské praxi
 • Mezinárodní a evropské práno
  podruhé byly do výuky zařazeny kurzy
 • MS Word (v předmětech Užití výpočetní techniky
 • Management
 • Management lidských zdrojů
 • Ochrana podnikatelských dat (v předmětu Manažerská komunikace – 2. semestr předmětu)
 • aktualizované kurzy Právo v hospodářské praxi a Manažerská komunikace
potřetí byl do výuky zařazen aktualizovaný kurz
 • Manažerská komunikace (v předmětu IT v manažerské komunikaci)
  byla nakupena tuzemská i zahraniční odborná literatura

Červenec 2013 a srpen 2013

3. 7. 2013 proběhl druhý kontrolní den projektu
  byly zakoupeny odborné publikace pro ak. pracovníky a studenty
  byly připravovány přednášky a exkurze pro studenty

Červen 2013

25. až 27. 6. 2013 PhDr. Karel Helman se zúčastnil 4. mezinárodní konference „New Horizons in Education INTE 2013“
  jsou zpracovávány další elektronické knihy
  průběžně jsou upravovány vytvořené e-learningové kurzy na základě oponentního posudku, zprávy testera-studenta a zkušeností v prvního uvedení uvedení kurzu do výuky a jsou zpracovávány textové korektury prvního kurzu

Květen 2013

28.05.2013 doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. absolvoval vzdělávací seminář Nový občanský zákoník – kupní smlouva, smlouva o dílo, směna, darování – z pohledu spoluautora
09.05.2013 a 10.05.2013 doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. se zúčastnil konference Olomoucké právnické dny 2013
  byla zveřejněna elektronická kniha Právo v hospodářské praxi 1
  byl aktualizován e-learningový kurz Právo v hospodářské praxi 1
  průběžně jsou upravovány vytvořené e-learningové kurzy na základě oponentního posudku, zprávy testera-studenta a zkušeností v prvního uvedení uvedení kurzu do výuky a jsou zpracovávány textové korektury prvního kurzu

Duben 2013

18.04.2013 Ing. Jitka Nesnídalová, Ph.D., se zúčastnila mezinárodní vědecké konference Ekonomika a řízení ve zdravotních a sociálních službách
  byla zveřejněna nová elektronická kniha Bezpečnostní management
17.04.2013 13 studentů navštívilo přednášku odborníka z praxe na téma Řízení a motivace zaměstnanců ve firmě Rossmann – přednášející Ing. Vladimír Mikel, General manager f. Rossmann
10.04.2013 15 studentů vyslechlo přednášku Daňová úskalí středního a drobného podnikání a co se ve světě daní nevyplácí, přednášející Tatjana Homolková, daňová poradkyně, jednatelka TH.data s. r. o.
  probíhají práce na úpravě elektronického úložiště – přesun kurzů do archivu
  průběžně jsou upravovány texty vytvořených e-learningové kurzy na základě oponentního posudku, zprávy testera-studenta a zkušeností v prvního uvedení uvedení kurzu do výuky. Jsou zpracovávány nové grafické prvky

Březen 2013

27.03.2013 11 studentů vyslechlo přednášku odborníka z praxe na téma Ochrana průmyslového vlastnictví – přednášející Ing. Václav Jansa, vedoucí oddělení, Institut průmyslově právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví
13.03.2013 proběhla odborná přednáška pro studenty na téma Chráněné dílny? – přednášející Ing. Vojtěch Brant, BRED Consulting, s. r. o. (zúčastnili se 3 studenti)
  byla zveřejněna nová elektronická kniha Podniková ekonomika 2
  průběžně jsou upravovány vytvořené e-learningové kurzy na základě oponentního posudku, zprávy testera-studenta a zkušeností v prvního uvedení uvedení kurzu do výuky
  byly zakoupeny další odborné publikace

Únor 2013

27.02.2013 9 studentů se zúčastnilo exkurze s přednáškou do Poštovní spořitelny průvodcem byl Ing. Petr Cihelník, regionální ředitel Poštovní spořitelny pro region Praha
  byly zveřejněny nové e-learningové kurzy
 • Marketing
 • Mezinárodní obchodní operace
 • MS Access
 • Finance (podnikové finance)
 • Manažerské účetnictví
bylo zahájeno jejich ověřování ve výuce
  byl zveřejněn aktualizovaný e-learningový kurz Právo v hospodářské praxi 1
  do výuky byl podruhé zařazen aktualizovaný kurz Manažerská komunikace – 1. semestr předmětu
  byly upravovány kurzy, které již byly ověřeny ve výuce
  byly zakoupeny odborné publikace

Leden 2013

30.01.2013 proběhl 1. kontrolní den projektu
  autoři odevzdali první verze nových e-learningových kurzů, kurzy byly upraveny a připraveny ke zveřejnění

Prosinec 2012

12.12.2012 18 studentů se zúčastnilo přednášky odborníka z praxe: Dražby jako běžný způsob prodeje u nás – přednášející Mgr. Machek, Ing. Jeřábková z firmy PROKONZULTA, a. s.
05.12.2012 pro studenty byla zorganizována přednáška odborníka z praxe: Daň darovací, dědická a z nemovitostí + daň z převodu nemovitostí a úskalí pro podnikaele a soukromé osoby v návaznosti na tyto daně – přednášející Taťjana Homolková, daňový poradce, jednatelka T. H. data, s. r. o. Přednášky se zúčastnilo se jí 20 studentů
03.12.2012 proběhla přednáška odborníka z praxe DPH 2013 – přednášející Ing. Dagmar Žižková, Česká důvěrnická společnost, s. r. o. Přednášky se zúčastnilo 36 studentů
  Ing. Lenka Fulínová se přihlásila do vzdlávacího systému certifikace účetních
  Byla zveřejněna nová elektronická kniha Podniková ekonomika 1.
  Byla zakoupena odborná literatura.

Listopad 2012

28.11.2012 22 studentů se zúčastnilo přednášky odborníka z praxe: Sociální dávky – přednášející Ing. Barbora Kučerová, daňový poradce a asistent auditora
24.11.2012 Ing. Lenka Fulínová se zůčastnila odborné konference 12. ročník pedagogické konference na VŠE, Praha
21.11.2012 pro studenty byla zorganizována přednáška odborníka z praxe: Strategie řízení firmy, zásady úspěšného podnikání – přednášející generální ředitel EKOSPOL RNDr. Evžen Korec, které se zúčastnilo 21 studentů
14.11.2012 22 studentů se zúčastnilo přednášky odborníka z praxe: Daňové procesní řízení – přednášející JUDr. Stanislav Lžičař, daňový poradce
byly zveřejněny elektronické knihy
07.11.2012 pro studenty byla zorganizována přednáška odborníka z praxe: Stavba a řízení týmů – přednášející Ing Jana Tonarová z České spořitelny, které se zúčastnilo 19 studentů
06.11.2012

byly zveřejněny elektronické knihy pro mobilní zařízení

  v úložišti byla vytvořena složka pro zveřejňování elektronických knih
  pokračují práce na tvorbě e-learningových kurzů a elektronických knih
  byly zakoupeny odborné publikace

Říjen 2012

  byla zveřejněna elektronická kniha
10.10.2012 pro studenty byla zorganizována přednáška odborníka z praxe: Svět a zdraví: nejrychleji se rozvíjející česká franchisa, klady a zápory franchisingu v praxi – přednášející Josef Hůla z firmy Sunkins, a. s. - Svět zdraví, které se zúčastnilo 14 studentů
  pokračují práce na tvorbě e-learningových kurzů a elektronických knih
  byl aktualizován a zveřejněn kurz
 • Manažerská komunikace – 1. semestr předmětu
  Byly dokončeny a zveřejněny nové e-learningové kurzy
 • Management lidských zdrojů
 • Management
 • MS Word 2010
 • Ochrana podnikatelských dat

bylo zahájeno jejich ověřování ve výuce

 

byly zakoupeny odborné publikace

Září 2012

09.09.2012 až
14.09.2012
RNDr. Lechnerová se účastnila 17. letní školy JČMF Robust 2012
  pokračují práce na tvorbě e-learningových kurzů a elektronických knih
  byl dokončen e-learningový kurz
 • Management lidských zdrojů

Červenec 2012 a srpen 2012

autoři pracují na e-learningových kurzech
byly zakoupeny odborné publikace pro ak. pracovníky a studenty

Červen 2012

28.06.2012 proběhl 3. seminář pro autory e-learningových kurzů – ProAuthor – 4 účastníci
26.06.2012 a 27.06.2012 Ing. Hála a Mgr. Helmanová se zúčastnili konference DisCo 2012
  bylo zakoupeno 6 druhů mobilních zařízení pro testování vytvořených elektronických knih (čtečky e-knih a tablety)
25.06.2012 Mgr. Helmanová se zúčastnila Workshopu Pokročilé učební aktivity v Moodle
  byly zakoupeny odborné publikace pro ak. pracovníky a studenty
  byly zahájeny práce na tvorbě elektronických knih pro mobilní zařízení
 • Podniková ekonomika 1
 • Podniková ekonomika 2
 • Základy managementu
 • Aplikace obchodních smluv
 • Účetnictví podnikatelských subjektů 1
 • Právo v hospodářské praxi 1
 • Právo v hospodářské praxi 2
 • Úvod do psychologie
 • Manažerská komunikace – 1. semestr předmětu
 • Čítanka textů a gramatická cvičení ze španělského jazyka
 • Čítanka odborných textů z obchodní angličtiny
  bylo zakoupeno programové vybavení pro tvorbu elektronických knih e-learningových kurzů
  byla zakoupena odborná literatura

Květen 2012

  autoři pracují na 8 nových e-learningových kurzech
 • Management lidských zdrojů
 • Management
 • Finance podniku
 • Manažerské účetnictví
 • MS Word 2010
 • MS Access 2010
 • Marketing
 • Mezinárodní obchodní operace
probíhají práce na aktualizaci e-learningových kurzech
 • Manažerská komunikace - obchodní korespondence
 • Mezinárodní právo v hospodářské praxi
23.05.2012 proběhl 2. seminář pro autory e-learningových kurzů – práce s autorským systémem ProAuthor
02.05.2012 Mgr. Helmanová absolvovala kurz Digitální publikování v Adobe InDesign

Duben 2012

02.04.2012 práci zahájila projektová rada
18.04.2012 doc. Ondřej se zúčastnil odborného semináře
20.04.2012 33 studentů se zúčastnilo exkurze do Škoda Auto Mladá Boleslav
25.04.2012 za účasti rektorky a dalších 14 pracovníků školy proběhlo Zahajovací shromáždění projektu
25.04.2012 10 akademických pracovníků absolvovalo Seminář pro autory e-learningových kurzů
průběžně probíhají jednání projektové rady
byly zahájeny práce na úpravě a tvorbě e-kurzů