Novinky

20.04.2018 13:05

V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč.

V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak, abyste neměli žádnou starost s formátování své práce a mohli se plně věnovat tvorbě jejího věcného obsahu.

16.04.2018 10:15

Kurzy pro studenty i veřejnost:

Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Podmínky podnikatelské úspěšnosti inovací

Mezinárodní konference se konala v aule SVŠES, s. r. o., dne 3. listopadu 2006

Příspěvky a prezentace

1. tématický okruh - Úspěšný vstup inovace na cílový trh

2. tématický okruh - Inovace, kvalita a produktivita

Úvodní prezentace 2. tématického bloku

  PREZENTACE
doc. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.

Zavedení inovace do systému řízení v kontextu fuzzy množin

PDF  
Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D., Mgr. Monika Chobotová

Hodnocení vývoje úspěšnosti firmy Škoda Auto na trhu pomocí aplikace grafické metody magického čtyřúhelníku na mikroekonomickou úroveň

PDF  
Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.

Zintenzivnění inovačních procesů podniků a firem

PDF  
Ing. Petr Holoubek

Dynamický komparátor veřejného sektoru: inovativní nástroj pro hodnocení PPP projektů

PDF  
Ing. Eduard Hromada

Rozvoj podnikatelské úspěšnosti inovací prostřednictvím regionálních hospodářských komor

PDF PREZENTACE
doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

Inovace a organizační struktury

PDF PREZENTACE
PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.

Hodnotové ukazatele produktivity při soudobých inovacích podnikových systémů

PDF  
Ing. Jiří Klečka, Ph.D.

Systémy managementu podniku

PDF  
Ing. Jakub Mrocek

Vliv úrovně technologie a kvality produktů na produktivitu práce ve firmách zpracovatelského průmyslu – výsledky 2. etapy primárního výzkumu

PDF  
Ing. Marta Nečadová, Ph.D., doc. Ing. Lubomírta Breňová, CSc., Štěpán Průcha

Uplatnění znalostí v řízení materiálových toků

PDF  
Ing. Marcela Šabatová

Bariéry inovatívnosti a návrh inovačného modelu slovenských malých a stredných podnikov drevospracujúceho priemyslu Banskobystrického kraja

PDF PREZENTACE
doc. Ing. Anna Zaušková, Ph.D., Ing. Radomila Horňáková

3. tématický okruh - Management inovačních rizik