Novinky

20.04.2018 13:05

V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč.

V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak, abyste neměli žádnou starost s formátování své práce a mohli se plně věnovat tvorbě jejího věcného obsahu.

16.04.2018 10:15

Kurzy pro studenty i veřejnost:

Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Podmínky podnikatelské úspěšnosti inovací

Mezinárodní konference se konala v aule SVŠES, s. r. o., dne 3. listopadu 2006

Příspěvky a prezentace

1. tématický okruh - Úspěšný vstup inovace na cílový trh

2. tématický okruh - Inovace, kvalita a produktivita

3. tématický okruh - Management inovačních rizik

Úvodní prezentace 3. tématického bloku

  PREZENTACE
doc. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.

Information security as an important condition for the corporation Viability

PDF PREZENTACE
Ing. Miroslava Dolejšová, Ph.D.

Evaluace inovací

PDF PREZENTACE
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.

Realizácia benchmarkingu v podmienkach MSP v DSP na Slovensku so zameraním na výsledky z oblasti inovácií

PDF  
Ing. Tomáš Kajan, doc. Ing. Anna Zaušková, Ph.D.

Sociální odpovědnost jako jedna z podmínek podnikatelské úspěšnosti

PDF  
doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.

Possibilities of Ventura Capital

PDF  
Ing. Helena Kopalová, Ph.D.

Globalizace a bezpečnost na přelomu tisíciletí

PDF  
Ing. Miroslav Mašlej

Psychologické faktory v oblasti inovačních aktivit

PDF PREZENTACE
doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc.

Fenomén globalizace a jeho vliv na obranu a bezpečnost

PDF  
Dr. Jindřich Nový, Ph.D.

Inovace v sociální poltice podniku

PDF  
Ing. Martina Prskavcová

Progresivní přístupy k hodnocení inovačních investic

PDF PREZENTACE
RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

Rozvratné inovace a český maloobchod

PDF  
Ing. Viktor Vojtko, Ing. Marie Bunešová, Ph.D.