Studentská konference Katedry práva v červnu 2014

06.06.2014 12:40

Dne 5. června 2014 proběhla na SVŠES studentská konference Katedry práva. Konference se zúčastnilo 22 studentů z navazujícího magisterského studia i studenti bakalářských studijních oborů.

Příspěvky zazněly v tématech z mezinárodního práva, občanského práva, trestního práva a bezpečnostního managementu.

Komise zasedala ve složení doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc., Ing. Mgr. Magda Uxová, DiS. a Ing. Jaroslav Bláha. Komisí byly vybrány nejlepší příspěvky.

Na konferenci zazněla např. tato témata:

 • Energetická politika EU
 • Smlouvy o ochraně a podpoře investic
 • Právní postavení nadnárodních společností ve vztahu ke státům
 • Změny ve fungování EU po uzavření Lisabonské smlouvy
 • Trendy ve vývoji mezinárodního práva odzbrojení a omezení zbrojení
 • Úloha mezinárodních organizací a orgánů při zajišťování mezinárodního míru a bezpečnosti
 • Bezpečnost v kamionové přepravě
 • Bezpečnost fitness center
 • Stíhání mezinárodního terorismu
 • Odpadkové koše jako hrozba?
 • Problematika lichvy a rozpor s dobrými mravy v občanském právu

Tímto bychom chtěli poděkovat zúčastněným za přednesené příspěvky a hojnou účast.