Krátkodobý vzdělávací kurz

Typologie osobnosti MBTI

Co Vám tento kurz přinese

V tomto kurzu se seznámíte s nejznámějšími typologiemi osobnosti. Zaměříme se na typologii MBTI, která rozlišuje 4 základní temperamenty a 16 osobnostních typů. Tato typologie nekonstatuje, že určitý typ osobnosti je lepší či horší než jiný. Zaměřuje se na popis každého typu osobnosti, jeho silných a slabých stránek. Seznámení se s ní nám pomůže pochopit nejen sama sebe, ale i lidi kolem nás. Podíváme se na to, proč si jednotlivé typy v určitých věcech nerozumí a kde mohou mezi nimi vznikat třecí plochy. Řekneme si, ve kterých oblastech by mohly jednotlivé typy vynikat a jaké profese nejčastěji vyhledávají, jak je úkolovat a motivovat.

Komu je kurz určen

Kurz je určen všem se zájmem o psychologii a typologii osobnosti. Všem, kteří se chtějí o sobě dozvědět něco víc a také těm, kteří by rádi využili získaných poznatků v praxi, lépe porozuměli ostatním a uměli je lépe motivovat.  

Obsah kurzu

  • pojem typologie osobnosti
  • historický vývoj potřeby typologizace a jednotlivé typologie
  • MBTI typologie
  • zjištění svého osobnostního typu
  • základní dimenze osobnosti 
  • 16 osobnostních typů, jejich silné a slabé stránky
  • které profese jsou jednotlivými typy více vyhledávány a proč
  • jak jednotlivé typy nejlépe úkolovat, motivovat a odměňovat

Doplňkové informace

Termín
12. - 13. 9. 2017

Časový průběh výuky
Dva šestihodinové bloky, výuka od 9:00 do 14:00

Počet hodin
12 x 45 minut

Zakončení
Po absolvování získá účastník "Osvědčení o absolvování".

Cena
bez DPH   (s DPH)
4.800 Kč (5.808 Kč)
9.120 Kč (11.035,20 Kč) pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
12.960 Kč (15.681,60 Kč) pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
16.320 Kč (19.747,20 Kč) pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

Přihláška