Novinky

20.04.2018 13:05

V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč.

V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak, abyste neměli žádnou starost s formátování své práce a mohli se plně věnovat tvorbě jejího věcného obsahu.

16.04.2018 10:15

Kurzy pro studenty i veřejnost:

Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení

03.04.2018 15:24

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Miroslav Pomikal, kreativní ředitel Young & Rubicam Praha, s přednáškou na téma Nejlepší světové reklamy.

Těšíme se na Vaši účast.

08.03.2018 10:00

Milí přátelé z oblasti financí,

vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018.

Termíny najdete zde

Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky spotřebitelského ůvěru.

27.02.2018 11:56

V pondělí 19. 3. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Miroslav Dittrich, člen Rady Českého rozhlasu s přednáškou na téma Mediální management.

Těšíme se na Vaši účast.

25.01.2018 10:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná ve středu 7. 2. 2018 od 11 hodin v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů v 10:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen v 11:00 hodin.

Dne 5. 2. 2018 ve 12 hodin se koná předpromoční setkání v Aule školy. Účast a dochvilnost nutná.

02.01.2018 11:45

Od 3. ledna 2018 bude na Zenklově ulici v úseku od Palmovky po Bulovku probíhat rekonstrukce.

Z dopravního hlediska je nutno pro 1a etapu počítat s následujícím omezením:

 • Bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Palmovka–Bulovka. V tomto úseku bude zajištěna náhradní autobusová doprava.
 • Pro veškerou dopravu (v obou směrech) bude uzavřen most přes Rokytku.
 • Zenklova ul. bude uzavřena v úsecích: U Meteoru – Horovo náměstí, Kandertova – Vosmíkových a Krejčího–Bulovka

Více informací na stránkách MČ Prahy 8.

21.11.2017 14:41

V pondělí 27. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Josef Krejčí, absolvent SVŠES, jednatel společnosti Digame.cz s.r.o. a Ing. Cyril Komárek, úvěrový specialista ve společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. s přednáškou na téma Hodnota podniku.

Těšíme se na Vaši účast.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

SVŠES pořádá přednášky významných odborníků z praxe

Propojujeme teoretické poznatky s praxí tak, aby byl student po ukončení studia schopen se plně zapojit do chodu firmy bez dlouhého zaučování.  Skloubit teoretickou přípravu se skutečně kvalitní praxí není jednoduché.  Provázání teoretické přípravy s praxí realizujeme na naší škole několika způsoby.  Organizujeme pro studenty exkurze do vybraných podniků, institucí a přednášky odborníků z praxe, během nichž mohou studenti nahlédnout do problémů a jejich řešení v konkrétních firmách, dozvídají se o možnostech praktických aplikací jednotlivých marketingových nástrojů, získávají konkrétnější představu o práci manažerů v jednotlivých firmách, o problematice řízení,  o aplikaci práva v oblasti podnikání atd.

Pro akademické pracovníky a studenty prezenčního i kombinovaného studia organizujeme v průběhu akademického roku řadu přednášek, které rozšiřují dosažené znalosti a umožňují nahlédnutí do aktuálních problémů praxe.

V letním semetru 2017/18 proběhnou přednášky

 • duben 2018
 

Nejlepší světové reklamy – čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:45
Miroslav Pomikal, Kreativní ředitel Young and Rubicam Praha

Obchodní politika ČR a multilaterální obchodní systém – pondělí 9. 4. 2018 od 13:45
Mgr. Ondřej Uvíra, Ministerstvo průmyslu a obchodu; Odbor obchodní politiky
a mezinárodních ekonomických orgazizací; pozice ministerský rada

 • březen 2018
 

Mediální management – pondělí 19. 3. 2018 od 13:45
Ing. Miroslav Dittrich, Člen Rady Českého rozhlasu

V zimním semetru 2017/18 proběhly přednášky

 • listopad 2017
 

Hodnota podniku – pondělí 27. 11. 2017 od 13:45
Ing. Josef Krejčí, absolvent SVŠES, jednatel společnosti Digame.cz s.r.o.
Cyril Komárek, Úvěrový specialista ve společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Možnosti uplatnění našich absolventů na MF ČR – čtvrtek 9. 11. 2017 od 13:45
Bc. Vlasta Hanzlíková, Ministerstvo financí, Odbor 30 – Personální

 • říjen 2017
 

Development – pondělí 23. 10. 2017 od 13:45
Hana Samuelová, PR manager ve společnosti Karlín Group, a. s.

Je dnes těžké najít zaměstnance? A je vůbec personální marketing důležitý?  – čtvrtek 19. 10. 2017 od 13:45
Lucie Kunešová, HR Director ve společnosti ARRIVA TRANSPORT ČR, a.s.

V letním semetru 2016/17 proběhly přednášky

 • duben 2017
 

Tvorba kreativní reklamy – čtvrtek 20. 4. 2017 od 13:45
Richard Kolbe, vedoucí kreativního oddělení ve společnosti Leo Burnett

Ekonomické aspekty provozu wellness zařízení – pondělí 3. 4. 2017 od 13:45
Ing. Milan Šmíd, asociace pracovníků v regeneraci

 • březen 2017
 

Sladký život manažera bezpečnostní agentur – čtvrtek 16. 3. 2017 od 13:45
Bc. Luboš Žižka, jednatel společnosti BSOT, absolvent SVŠES

Jak se stane, že je člověk nejmladším vrcholovým manažerem v koncernu – pondělí 6. 3. 2017 od 13:45
Ing. René Czechowski, finanční a účetní poradce

V zimním semetru 2016/17 proběhly přednášky

 • listopad 2016
 

Pohled do záklusí retailové firmy – čtvrtek 24. 11. 2016 od 13:45
Ing. Vladimír Mikel, jednatel společnosti Rossmann

Marketing a já – pondělí 21. 11. 2016 od 13:45
Dipl. Ing. Tomáš Douda, DiS., absolvent SVŠES

 • říjen 2016
 

Podnikání ve zdravotnictví – pondělí 31. 10. 2016 od 13:45
JUDr. Miroslav Pulgret, Ph.D., úřad vlády ČR

 

Sociální sítě v komerčních využití, guerilla marketing– čtvrtek 13. 10. 2016 od 13:45
Ing. Jan Škraňka, storymaker společnosti You story up!

 

V letním semetru 2015/16 proběhly přednášky

 • květen 2016
 

Možnosti mezinárodní ochrany v ČR v kontextu migrační krize 
– pondělí 2. 5. 2016 od 15:30
Mgr. Martin Jelínek – pracovník střediska Probační a mediační služby

 
 • duben 2016

Měnová politika ČNB – čtvrtek 21. 4. 2016 od 15:30
Ing. Jiří Rusnok – člen bankovní rady ČNB, bývalý předseda vlády ČR

Boj proti prudičům na sociálních sítích  – čtvrtek 7. 4. 2016 od 15:30
Ing. Jan Škraňka – storymaker You story up!

V zimním semetru 2015/16 proběhly přednášky

 • listopad 2015
 

Problematika hromadného uprchlictví do Evropy z hlediska právního a faktického  – pondělí 9. 11. 2015 od 13:45
JUDr. Věra Honusková, Ph.D. – katedra mezinárodního práva Právnické fakulty UK

Finance a investice v ČR  – pondělí 2. 11. 2015 od 13:45
Ing. Aleš Michl – portfoliový stratég Raiffeisenbank, ekonomický poradce ministra financí Andreje Babiše

 • říjen 2015
 

Řízení rizik  – čtvrtek 22. 10. 2015 od 13:45
Ing. Antonín Hájek – ředitel Odboru interního auditu a kontroly Českých drah, absolvent naší vysoké školy

 

Fenomén multikulturalismu z pohledu současné doby  – čtvrtek 15. 10. 2015 od 13:45
doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc. – docentka Fakulty sociálních věd UCM v Trnavě


V letním semestru 2014/15 proběhly přednášky

 • duben 2015
 

Problémy zahraniční politiky Evropské unie (válka na Ukrajině, vývoj v zadluženém Řecku, řešení imigrace do EU....) – 2. 4. 2015 od 14:30
Mgr. Štefan Füle, evropský komisař pro rozšíření EU v letech 2010–2014, velvyslanec ČR při NATO v letech 2005–2009, velvyslanec ČR ve Velké Británii v letech 2003–2005

 • březen 2015
 

Nové formy online marketingu a využití manažerské simulační hry jako nástroje v marketingu – 19. 3. 2015 od 15:30
Jiří Svoboda, DiS., marketingový konzultant a jednatel Centra Informační Společnosti, s.r.o.

Aktuální problematika finančního poradenství – 25. 3. 2015 od 15:00
Ing. Martin Podolák, oblastní ředitel OVB Allfinanz; finanční poradce vystupující v pořadu České televize „Krotitelé dluhů“

Rozhodčí řízení – 30. 3. 2015 od 13:45
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc., profesor mezinárodního práva zaměřující se především na oblast mezinárodního práva soukromého, práva mezinárodního obchodu a mezinárodní arbitráže; dlouholetý pedagog Právnické fakulty Univerzity Karlovy, působí u rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR


V zimním semestru 2014/15 proběhly přednášky

 • listopad 2014
 

Česká republika v EU – problémy a perspektivy – 4. 11. 2014 od 10:00
Ing. Tomáš Prouza, MBA, státní tajemník pro evropské záležitosti  

Etika a protikorupční opatření – 6. 11. 2014 od 13:45
Mgr. Tomáš Kafka, výkonný ředitel oddělení investigativních služeb a řešení sporů společnosti EY

Postavení a úloha Nejvyššího kontrolního úřadu – 10. 11. 2014 od 13:45
Mgr. Tereza Koucká Höfferová, ředitelka právního odboru Nejvyššího kontrolního úřadu

V letním semestru 2013/14 proběhly přednášky

 • duben 2014
  Tisk cenin a cenných papírů – 2. 4. 2014
  Vladimír Malovík, CSc., obchodní ředitel Ability, s .r. o. 
 • březen 2014
  Evropská integrace – 19. 3. 2014
  PhDr. Vladimír Špidla, expremiér ČR
  Realitní trh u nás – 26. 3 2014
  Jiří Rájek  ze společnosti Remax.

V zimním semestru 2013/14 proběhly přednášky

 • říjen 2013
  Neverbální komunikace – 16. 10. 2013
  Miroslav Kovář
  Mediální komunikace – 16. 10. 2013, 21. 10. 2013 – podrobnější informace
  Mgr. Ing. Daniel Váňa, expert na mediální komunikaci
  Daňové podvody a zcizování majetku – 24. 10. 2013
  Ing. Miroslav Feldman

V letním semestru 2012/13 proběhly přednášky

 • duben 2013
  Řízení a motivace zaměstanců ve firmě Rossmann – 17. 4. 2013
  Ing. Vladimír Mikel, General manager firmy Rossmann
  Daňová úskalí středního a drobného podnikání a co se ve světě daní nevyplácí – 10. 4. 2013
  Tatjana Homolková, daňový poradce, jednatelka TH.data s.r.o.
 • březen 2013
  Ochrana průmyslového vlastnictví – 27. 3. 2013
  Ing. Václav Jansa, vedoucí oddělení, Institut průmyslově právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví
  prezentace použitá na přednášce, zveřejněná se souhlasem autora
  Chráněné dílny – 13. 3. 2013
  Ing. Vojtěch Brant, BRED Consulting, s. r. o.
 • únor 2013
  Exkurze s přednáškou do Poštovní spořitelny – 27. 2. 2013
  Ing. Petr Cihelník, regionální ředitel Poštovní spořitelny pro region Praha

V zimním semestru 2012/13 proběhly přednášky:

 • prosinec 2012
  Dražby jako běžný způsob prodeje u nás - 12. 12. 2012
  Mgr. Machek, Ing. Jeřábková, PROKONZULTA, a. s.
  Daň darovací, dědická a z nemovitostí + daň z převodu nemovitostí  a úskalí  pro podnikatele a soukromé osoby v návaznosti na tyto daně - 5. 12. 2012
  přednášející Tatjana Homolková, daňový poradce, jednatelka TH.data, s .r .o.
  DPH 2013 - 3. 12. 2012
  přednášející Ing. Dagmar Žižková, Česká důvěrnická společnost s. r. o.
 • listopad 2012
  Sociální dávky - 28. 11. 2012
  přednášející Ing. Barbora Kučerová, daňový poradce a asistent auditora
  Strategie řízení firmy, zásady úspěšného podnikání - 21. 11. 2012
  přednášející RNDr. Evžen Korec, CSc., generální ředitel EKOSPOL
  Daňové procesní řízení - 14. 11. 2012
  přednášející JUDr. Stanisla Lžičař, daňový poradce
  Stavba a řízení týmů - 7. 11. 2012
  přednášející Ing. Jana Tonarová, Česká spořitelna, a. s.
 • říjen 2012
  Svět zdraví: nejrychleji se rozvíjející česká franchisa, klady a rizika franchisingu v praxi - 10. 10. 2012
  přednášející Josef Hůla z firmy Sunkins, a. s. - Svět zdraví

V letním semestru 2011/12 proběhly přednášky:

 • únor 2012
  Systémy odměňování - 22. 2. 2012
  přednášející Ing. Martin Hruška, HR director Havel. Holásek + Partners
  prezentace použitá na přednášce, zveřejněná se souhlasem autora
 • březen 2012
  Project management - 7. 3. 2012
  přednášející Ing. Radek Ščotka, Managing Director f. Argeus, s. r. o.
  prezentace použité na  přednášce, zveřejněné se souhlasem autora:
 • Systémy odměňování - 14. 3. 2012
  přednášející Ing. Martin Hruška, HR director Havel. Holásek + Partners
  Procesní řízení v praxi - 21. 3. 2012
  přednášející Ing. Tomáš Jindra, Mercuria Progres/Nexa
  PMS a finanční řízení - 28. 3. 2012
  přednášející JUDr. Jitka Čádová, zástupce ředitele PMS České republiky
  prezentace použitá na přednášce, zveřejněná se souhlasem autorky

 • říjen 2011
  Technická a fundamentální analýza
  přednášel Ing. Tupý/FOREX
  Rodinné podnikání
  přednášela Ing. Gabriel Křivánková, ředitelka Yourchance, o. p. s., předsedkyně rady Asociace rodinných firem, o. s.
  prezentace použitá na přednášce, zveřejněná se souhlasem autorky
 • listopad 2011
  Technická a fundamentální analýza
  přednášel Ing. Tupý/FOREX
  Výběrová řízení
  přednášela Ing. Martina Suchá, HR business partner Direct pojišťovny, a. s.
  prezentace použitá na přednášce, zveřejněná se souhlasem autorky

V akademickém roce 2010/11 přednášeli tito odborníci:

 • duben 2011
  Rozpočtování české ho filmu posledního desetiletí
  přednášel Mgr. et MgA. Roman Kašparovský, výkonný producent a vedoucí produkce ve výrobě českých filmů
 • prosinec 2010
  Vyšetřování závažné trestné činnosti
  přednášel JUDr. Jiřím Markovič, emeritní ředitel úseku vyšetřování Policie ČR
 • prosinec 2010
  Problematika odložené daně
  RNDR. Bohuslav Kohoutek, auditor ze společnosti BK AUDIT
 • prosinec 2010
  Tisk cenin a jejich ochrana
  přednášel Ing. Vladimír Malovík ze společnosti Victoria Security Printing, a. s.
 • prosinec 2010
  Výběrové řízení zaměstnanců
  přednášela JUDr. Věra Hrouzková ze společností HR Consult, s. r. o.
 • listopad 2010
  Soudní tlumočení a soudní znalectví v justiční i nejustiční praxi
  přednášela Ing. Ema Kondysková ze společnosti RIVERVIEW, a. s. a Mgr. Kateřina Pivoňková z Krajského soudu v Praze
 • listopad 2010
  Poradenství a management v telekomunikacích
  přednášel Ing. Jiří Knap ze společnosti Telecom spol. s r. o.