Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy jsou realizovány dle §108 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů v rámci akreditovaných studijních oborů na Soukromé vysoké škole ekonomických studií. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získá uchazeč "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní platností.

Manažer

Kurz je určen pro budoucí manažery a uchazeče o manažerskou pozici. Kurz je rovněž určen pro manažery, kteří se chtějí ve své oblasti dále vzdělávat, především v oblasti obecného managementu.

Manažer pro řízení lidských zdrojů

Kurz je určen pro uchazeče, kteří chtějí pracovat v oblasti řízení lidských zdrojů - personalisty a personální manažery. Kurz je určen i pro manažery (HR specialisty), kteří si chtějí prohloubit v oblasti řízení lidských zdrojů své znalosti. Kurz lze doporučit i mzdovým účetním, kteří získají pohled na řízení lidských zdrojů z hlediska managementu.

Základy účetnictví a daní

Kurz je určen těm, kteří chtějí získat základní znalosti a dovednosti o vedení účetnictví podnikatelského subjektu. Kurz je rovněž určen pro ty, kteří si potřebují osvojit znalosti finanční výkazů či povinnostech zaměstnavatele vůči státním institucím.

Vedení daňové evidence

Kurz je určen těm, kteří ve svém podnikání chtějí vést daňovou evidenci - fyzickým osobám, které mají příjmy ze samostatné činnosti, mají v plánu uplatňovat tzv. skutečné výdaje (nikoliv výdaje paušální) a jejich obrat nepřesahuje stanovenou hranici. Kurz je určen rovněž zájemcům, kteří chtějí drobným podnikatelům daňovou evidenci po ukončení kurzu vést.

Základy podnikání

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí získat celkový přehled v oblasti podnikání malých a středních firem. Je vhodný pro osoby samostatně výdělečně činné i pro ostatní fyzické osoby, které se rozhodly začít podnikat.

IFRS

Kurz je určen pro finanční manažery, účetní, analytiky, kteří se setkávají s účetnictvím vedeným podle Mezinárodních účetních standardů IFRS.