Krátkodobé vzdělávací kurzy

Krátkodobé vzdělávací kurzy jsou realizovány dle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů v rámci programů celoživotního vzdělávání. Po úspěšném absolvování kurzu získá účastník "Osvědčení o absolvování kurzu".

Pasti v marketingu

V tomto kurzu se dozvíte o nekalých praktikách v marketingu. Jakým způsobem firmy získávají a lákají zákazníky, mnohdy i skrytě a rafinovaně. K tomuto kurzu nejsou potřeba konkrétní znalosti marketingu, proto je určen pro širokou veřejnost. I marketéři se mohou tímto kurzem inspirovat a poučit.

Právo v podnikání

V kurzu se seznámíte s nejdůležitějšími právními předpisy, jejichž znalost je nezbytná pro podnikání, a to především s občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a živnostenským zákonem. Zvláštní pozornost bude věnována pojmům a tématům důležitým pro podnikatele. V kurzu budete rovněž seznámeni i se způsoby řešení sporů, které mohou při podnikání vzniknout.

Základy marketingu

V tomto kurzu se seznámíte se základními principy fungování marketingu a naučíte se je aplikovat v praxi. Naučíte se používat taktické nástroje marketingu označované jako 4 P - product, price, promotion, place. Zdokonalíte se v marketingových technikách a efektivních cestách získávání zákazníků. Na praktických příkladech si procvičíte marketingovou situační analýzu.

Prezentační dovednosti

V tomto kurzu Vás naučíme, jak zaujmout své posluchače. Naučíte se pracovat se svým hlasem, poradíme Vám, jak odbourat trému a jak získat jistotu při vystupování před auditoriem. Rovněž se seznámíte s tipy, triky a radami, jak využít mluvené slovo.

Time management

Kurz Vám přinese zjištění, že časovou tíseň pociťujeme téměř všichni, že čas organizovat nelze, ale sami sebe organizovat můžeme. V kurzu Vám poradíme, které metody můžete ke zlepšení použít a jak si poradit s činnostmi, které jsou časově náročné a nepřinášejí žádný užitek. Dozvíte se, co dělá lidem největší potíže a jakých se dopouštějí v organizování svých aktivit chyb. Poradíme vám, jak efektivně relaxovat, zlepšit koncentraci pozornosti, paměť, jak zlepšit spánek a snížit negativní dopady stresu.

Typologie osobnosti MBTI

V tomto kurzu se seznámíte s nejznámějšími typologiemi osobnosti. Zaměříme se na typologii MBTI, která rozlišuje 4 základní temperamenty a 16 osobnostních typů. Tato typologie nekonstatuje, že určitý typ osobnosti je lepší či horší než jiný. Zaměřuje se na popis každého typu osobnosti, jeho silných a slabých stránek. Seznámení se s ní nám pomůže pochopit nejen sama sebe, ale i lidi kolem nás. Podíváme se na to, proč si jednotlivé typy v určitých věcech nerozumí a kde mohou mezi nimi vznikat třecí plochy. Řekneme si, ve kterých oblastech by mohly jednotlivé typy vynikat a jaké profese nejčastěji vyhledávají, jak je úkolovat a motivovat.

IT kurzy

V cyklu IT minikurzů si můžete rozšířit své znalosti tabulkového programu MS EXCEL - naučíte se efektivně vyhledávat data, počítat s nimi, analyzovat je a mnoho dalšího. V druhé části se zaměříme na textový editor MS WORD a rozšíříme si znalosti jeho aparátu tak, abychom při práci zbytečně neplýtvali silami.

Německý jazyk v profesní praxi

Kurz je zaměřen na potřeby nejenom manažerů, ale i ostatních pracovníků českých i německých firem, užívajících němčinu v jejich každodenní praxi