Novinky

20.04.2018 13:05
V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč. V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak,...
16.04.2018 10:15
Kurzy pro studenty i veřejnost: čtvrtek 26. 4. 2018 od 16 hodin - Efektivní práce se vzorci a složitější vzorce pondělí 30. 4. 2018 od 16 hodin - Vyhledávání v rozsáhlých tabulkách Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení
03.04.2018 15:24
Ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Miroslav Pomikal, kreativní ředitel Young & Rubicam Praha, s přednáškou na téma Nejlepší světové reklamy. Těšíme se na Vaši účast.
08.03.2018 10:00
Milí přátelé z oblasti financí, vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018. Termíny najdete zde Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Typologie osobnosti MBTI

Typologie osobnosti MBTI, jejíž autorkou je Isabel Briggs Myersová, odráží současný stav poznání osobnosti člověka a je podložena řadou výzkumů. Rozlišuje 4 základní temperamenty, jejichž podmnožinou je 16 základních osobnostních typů. Tato typologie nekonstatuje, že určitý typ osobnosti je lepší či horší než jiný. Zaměřuje se na popis každého typu osobnosti, jeho silných a slabých stránek. Seznámení se s ní nám napomůže pochopit nejen sama sebe, ale i lidi kolem nás.

Odlišnost osobnostních typů se odráží ve všech oblastech života. Má vliv na náš osobní i pracovní život, ovlivňuje vztahy k rodičům, sourozencům, životním partnerům, dětem, přátelům, spolužákům, kolegům a ostatním lidem. Příslušnost k určitému typu napovídá o způsobu studia, způsobu, ochotě a schopnosti plnit studijní či pracovní povinnosti, o motivaci ke studiu a k práci, způsobu zvládání stresu, o rychlosti reakcí i o prostředí, které člověk potřebuje k optimálnímu výkonu.

Seznámení se s typologií osobnosti pomůže pochopit, jak se jednotlivé typy seberealizují, o co v životě usilují, co je pro ně prvořadé, důležité, jak vnímají a zpracovávají informace, jaké si stanovují obecné cíle, jakým způsobem na cestě k cíli postupují a co je pro ně prioritní. Poznání osobnosti a následné uplatnění získaných poznatků povede ke zlepšení studijních či pracovních výsledků. Měli bychom využívat silné stránky jednotlivých typů osobnosti a zároveň rozvíjet jejich nedominantní (slabší) funkce a vhodným způsobem usilovat o zlepšení.

Základní dimenze osobnosti podle MBTI indikátoru jsou uvedeny v následující tabulce.

zaměření vnitřní zaměření – introverze
vnější zaměření – extraverze
funkce vnímání smyslové vnímání
intuitivní vnímání
funkce zpracování analytické zpracování: myšlení
citové zpracování: cítění

zaměření

usuzování
vnímání

Seminář Typologie osobnosti MBTI a zastoupení jednotlivých osobnostních typů v různých profesních oblastech

Rádi bychom Vás pozvali na seminář „Typologie osobnosti MBTI a zastoupení jednotlivých osobnostních typů v různých profesních oblastech“. Věříme, že hlubší poznání zvláštností jednotlivých osobnostních typů zaměstnanců může být pro každého řídícího pracovníka velkým přínosem.

Vycházíme ze zkušenosti, že hlubší vzájemné poznání zvláštností jednotlivých osobnostních typů a to, že zaměstnanci ve firmách o sobě navzájem vědí, ke kterému typu patří, vědomí toho, že každý z nich má na pracovišti určité místo a vzájemně se doplňují, vede k výraznému snížení konfliktnosti na pracovištích, ke zvýšení výkonnosti a k celkovému zlepšení pracovní atmosféry. Předpokladem je ovšem schopnost vnímat tyto rozdíly a umění využít především silné stránky jednotlivých zaměstnanců.

Možná jste už prožili rozčarování z toho, že „lidé“ snad nic neumí a že jim je nejspíš úplně jedno, zda o práci přijdou. Možná už jste i přistoupili k radikálnímu řešení situace výpovědí. Možná jste už měli i chuť všeho nechat. Oprostit se od negativních emocí při vyhodnocování pracovních výkonů dá někdy hodně práce a práce s lidmi je jedna z nejtěžších. Všichni ale nepatří do kategorie „neuměl“, někdy stačí jen šikovněji přerozdělit práci a lépe pracovat s individuální motivací.

Netvrdíme, že samotným absolvováním semináře se vše změní. K dosažení výsledků bude potřeba čas, hodně trpělivosti a ochota na této změně pracovat. Jsme však přesvědčeni, že to za to stojí, neboť všichni víme, že žádná stovka odborníků čekajících na pozice stávajících zaměstnanců u dveří nestojí a není tedy jednoduché vyměnit jednoho nevyhovujícího zaměstnance za někoho nového.

Můžeme Vás naučit, jak bez emocí zhodnotit pracovní výkony zaměstnanců, kdo by se lépe uplatnil s jinou náplní práce a ukázat, jak dostat z Vašich zaměstnanců to nejlepší. V případě Vašeho zájmu Vám můžeme pomoci nejen s vhodnou volbou motivace, ale i s výběrem zaměstnanců či jejich optimálním pracovním zařazením.