Novinky

20.04.2018 13:05
V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč. V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak,...
16.04.2018 10:15
Kurzy pro studenty i veřejnost: čtvrtek 26. 4. 2018 od 16 hodin - Efektivní práce se vzorci a složitější vzorce pondělí 30. 4. 2018 od 16 hodin - Vyhledávání v rozsáhlých tabulkách Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení
03.04.2018 15:24
Ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Miroslav Pomikal, kreativní ředitel Young & Rubicam Praha, s přednáškou na téma Nejlepší světové reklamy. Těšíme se na Vaši účast.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Tvůrčí činnost studentů Soukromé vysoké školy ekonomických studií

Granty pro studenty vyhlašované vedoucími kateder podporují tvůrčí činnost studentů. Tyto práce nevznikají v rámci studijních povinností, ale nad rámec studia.

Vedoucí kateder vyhlásí do 15. listopadu tematické oblasti pro tvůrčí řešení. Studenti si mohou navrhnout i téma vlastní. Vítaná jsou řešení týkající se současných problémů v organizacích či v naší společnosti. Vedoucí kateder doporučí tvůrcům pro konkrétní práci konzultanta. Studenti si mohou konzultanta vybrat též z řad odborníků mimo školu.

Přihlášky k řešení těchto grantů se podává příslušným katedrám nejdéle do konce prosince. Práce se odevzdávají v tištěné i elektronické podobě do konce dubna v rozsahu 10 až 15 stran se stručnou anotací příslušným katedrám. Vypracované granty jsou posuzovány jak z hlediska obsahových, tak formálních požadavků a rozděleny na přijaté a nepřijaté.

Přijaté granty jsou obhajovány před komisí na studentských konferencích pořádaných v červnu jednotlivými katedrami. Složení příslušné komise a přesný termín konání stanoví vedoucí katedry. Termíny studentských konferencí a složení komisí se zveřejňuje na úřední desce školy a intranetu. Obhájené a k ocenění navržené práce předloží, spolu se stručnou anotací, vedoucí katedry do Centra pro rozvoj a hodnocení tvůrčí činnosti do konce června. Za obhájené práce se uděluje diplom „Ocenění rektorky“ a podle umístění může být udělena finanční či věcná odměna. Předání cen je vázáno na účast na Slavnostním shromáždění akademické obce SVŠES.

Slavnostní shromáždění akademické obce se koná v říjnu nebo v listopadu následujícího akademického roku za přítomnosti členů akademické obce a hostů z řad významných odborníků. Účast oceněných je povinná. Vybrané oceněné práce budou uveřejněny ve Sborníku výzkumné a tvůrčí činnosti učitelů a studentů SVŠES.

Excelentní studentské práce

Excelentní bakalářské a diplomové práce vybírají zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky. Po ukončení SZZ a obhajob určí, které práce postoupí do užšího výběru a s vyplněnými anotačními listy předají tyto práce do Centra pro rozvoj a hodnocení tvůrčí činnosti. Excelentních bakalářských a diplomových prací může být vyhlášeno jen tolik, kolik má škola akreditovaných studijních oborů a specializací. Konečný výběr provede kolegium rektorky. Excelentní bakalářské a diplomové práci bude udělen čestný titul „Excelentní bakalářská práce“ a „Excelentní diplomová prácea bude odměněna finanční částkou 1.000 až 2.000 Kč. Tato cena se předává při promoci. 
Seznam oceněných prací v jednotlivých akademických letech.

Studentské workshopy