Novinky

20.04.2018 13:05

V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč.

V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak, abyste neměli žádnou starost s formátování své práce a mohli se plně věnovat tvorbě jejího věcného obsahu.

16.04.2018 10:15

Kurzy pro studenty i veřejnost:

Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení

03.04.2018 15:24

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Miroslav Pomikal, kreativní ředitel Young & Rubicam Praha, s přednáškou na téma Nejlepší světové reklamy.

Těšíme se na Vaši účast.

08.03.2018 10:00

Milí přátelé z oblasti financí,

vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018.

Termíny najdete zde

Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky spotřebitelského ůvěru.

27.02.2018 11:56

V pondělí 19. 3. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Miroslav Dittrich, člen Rady Českého rozhlasu s přednáškou na téma Mediální management.

Těšíme se na Vaši účast.

25.01.2018 10:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná ve středu 7. 2. 2018 od 11 hodin v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů v 10:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen v 11:00 hodin.

Dne 5. 2. 2018 ve 12 hodin se koná předpromoční setkání v Aule školy. Účast a dochvilnost nutná.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ohlasy našich absolventů

Požádali jsme naše absolventy o zhodnocení studia na SVŠES. Zde jsou odpovědi některých z nich:

Ing. et Bc. Milan Kerber, MBA, absolvent roku 2017

Každý zájemce o vysokoškolské studium musí posoudit otázku vlastní motivace, uvědomit si proč chce studovat, jaký obor a jaká jsou vlastně jeho očekávání v případě úspěšného dokončení studia. Hned na úvod musím poznamenat, že přesně tímto směrem se ubíral úvodní informační rozhovor v rámci dne otevřených dveří. Z mého pohledu super začátek. 

Sám jsem se na naznačené otázky samozřejmě pokusil odpovědět také. Významnou odpovědí bylo rozšířit si vzdělání. Ve svých úvahách jsem vyšel ze dvou východisek. Z klasické definice, že vzdělání je to, co studentovi zůstane, když zapomene, co se ve škole naučil. A dále, že student si z výuky odnese jenom to, co je schopen a ochoten si odnést.
Dnes, s více než dvouletým odstupem, mohu konstatovat, že to (zatím) skvěle funguje. Z toho, co jsem se naučil a využívám v práci, si pamatuji většinu. Ke cti učitelů a školy samotné musím přičíst fakt, že do skupiny  "potřebných" poznatků patří většina, alespoň z mého hlediska. Když k tomu přičtu fakt, že systém výuky nutí studenty k samostatnosti a přemýšlení v souvislostech, považuji své rozhodnutí studovat na SVŠES za skvělý nápad.
Dnes již mohu porovnávat z pozice studenta některých soukromých i veřejných škol v České republice i v zahraničí. Z toho soukromého srovnání vychází závěr a doporučení, o které bych se chtěl podělit. Obor Strategický management je z mého pohledu státního úředníka v ústředním správním úřadu výborná studijní specializace. Způsob výuky, který jsem zažil, vylučuje anonymitu, student není položkou v seznamu a nemusí před zkouškou předložit průkaz totožnosti jenom proto, že ho učitel nezná. Výuka často více než tradiční přednášky připomínala elitní diskusní klub. Navíc je velmi sympatické, že škola úspěšně participuje v programech zahraničních studijních pobytů a součástí studia jsou i pracovní stáže. I když jsem tuto možnost osobně nevyužil, bylo zřejmé, že se v žádném případě nejedná o uzavřenou a od praktického života odtrženou instituci. Škola má navíc již docela dlouhou tradici.
Proto mohu naprosto vážně doporučit SVŠES a zejména specializaci Strategický management všem zájemcům, kteří to se svým vzděláním myslí vážně, nechtějí se zařadit do konformního davu studentů, a současně potřebují skloubit práci, rodinu a studium.

Ing. Lukáš Pohan, absolvent roku 2017

Po úspěšném absolvování bakalářského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze jsem byl nucen z důvodu značného pracovního vytížení mými společnostmi upustit od denní formy studia a zvolit kombinovanou formu. To mi VŠE nebyla schopna v mém oboru nabídnout, proto jsem byl nucen se poohlédnout v soukromém sektoru.

Od chvíle mého zápisu na SVŠES jsem již se školou zažíval jen příjemné starosti a veškerý personál a vyučující mi byli po celou dobu mého studia maximálně nápomocni. Maximální profesionalita celého učitelského sboru se následně projevovala i na přednášeném učivu, které svým obsahem a jeho podáním skvěle doplnilo moje tehdejší vědomosti z praxe. Kvalita přednášek byla na velmi vysoké úrovni a z chodu celé školy vyzařovala profesionalita a úcta ke studentům.

Celý průběh studia byl veden maximálně korektně a s dostatkem informací (což byl kámen úrazu na VŠE) ze strany vyučujících ke studentům. Rovněž velmi oceňuji, že si všichni na této škole vážili mého času, kterého se mi bohužel nedostává tolik, kolik bych byl rád.

Na závěr bych rád poděkoval všem lidem na této škole a studium zde mohu s klidným svědomím doporučit všem.

Ing. Tomáš Jelínek, absolvent roku 2017

 Tato škola mi nabídla mnohem více, než jen možnost se něco dozvědět, či "vysedět titul". Díky předchozímu studiu na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity mohu porovnat veřejné a soukromé školství. Ač považuji Českou zemědělskou univerzitu za jednu z lepších variant, kde studovat ekonomiku, rozdíly jsou opravdu markantní. Zásadním rozdílem je přístup ke studentům. Vystupovat jako číslo ve veřejném školství bez zájmu vyučujících o jedince ostře kontrastuje s osobním přístupem na soukromé škole. Dáno je to samozřejmě především rozsahem jednotlivých studijních skupin.

Největším překvapením pro mne bylo, že ani rozsah učiva, různých seminárních prací a nároků kladených na studenty se zásadně nelišil od denního studia na veřejné vysoké škole.

Řada přednášejících jsou zkušení lidé z praxe a ne pouzí teoretici pracující celý život ve školství, kteří se do praxe nikdy nepodívali. Právě setkávání se s těmito lidmi bylo pro mě hlavním přínosem. Nelze opominout ani skutečnost, že ve studijní skupině jsou i ostatní studenti z praxe s dostatečnými znalostmi ve svém oboru. Výměna znalostí a zkušeností se spolužáky je často opomíjenou přidanou hodnotou.

Výuka formou jednoho odpoledne v týdnu zajišťuje dostatečnou hodinovou dotaci a zároveň umožňuje zachovat rodinný i pracovní život tím, že ponechává většinu víkendů nedotčených. Celkově lze říci, že pro každého, kdo to s dálkovým studiem myslí opravdu vážně, je Soukromá vysoká škola ekonomických studií opravdu vhodnou volbou.

Ing. Josef Krejčí, absolvent roku 2017, jednatel Digame.cz s.r.o.

V lednu 2017 jsem úspěšně dokončil inženýrské studium na Soukromé vysoké škole ekonomických studií. Na tuto školu jsem dostal velice pozitivní reference od studenta, který ji bohužel sám nedokončil. 

Soukromá vysoká škola ekonomických studií je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Protože pouze platná akreditace je zárukou uznání dosaženého titulu, bylo pro mě její ověření zásadní. Na školu, která nemá platnou akreditaci, bych nenastoupil. 

Státní vysokou školu jsem studoval v Německu, a proto nejsem schopen porovnávat české státní školství se soukromým. 

Často se v ČR setkávám se stereotypem, že soukromé vysoké školy navštěvují pouze potomci bohatých rodičů nebo „zbohatlíci“, kteří se nebyli schopni uchytit na státní škole. A že jedinou vstupní podmínkou je dostatečné množství finančních prostředků. Bohužel je tím přehlížen skutečný motiv studentů, proč studují na soukromé škole. 

Rád bych se soustředil na body, které byly po dobu studia pro mě důležité a mohly by vám pomoci při rozhodnutí studovat právě na SVŠES. 

Největší výhodu spatřuji v úzkém kontaktu profesorů s praxí, kde jsou denně konfrontováni s nelehkými úkoly a rozhodováním nejen na školní půdě, ale i v reálném životě. Své postřehy a zkušenosti sdíleli s námi, studenty. Výuka probíhá nejen na teoretické, ale i praktické úrovni. Výsledkem jsou doporučení, která však nejsou v určitých ohledech a oblastech dogmatická. Projednávaná témata byla vždy vztažena k praxi často formou diskuse dvou rovnocenných stran. 

Oceňuji semináře a přednášky s předními odborníky, nejen z řad privátních společností, ale i ze státní správy.
Velice důležitým aspektem je vztah mezi studenty a profesory, který je mnohdy na úrovni „kolega“ - „kolega.“

Jednu z nevýhod spatřuji v úzké nabídce studovaných oborů, která mě osobně nelimitovala. Studium je velice atraktivní pro zaměstnané, kteří se vedle svých pracovních povinností chtějí dále vzdělávat. Mimo samotné studium je možné navštěvovat také jednodenní kurzy orientované např. na psychologii, cizí jazyky nebo výpočetní techniku. 

Do své praxe si odnáším mnoho podnětů, někdy i změnu úhlu pohledu a doplnění mých zažitých postupů. Vím, že mohu s profesory konzultovat své myšlenky a nechat se inspirovat. 

Budete-li se chtít schovat za anonymitu, popř. doufat v získání titulu na soukromé škole za zaplacené školné, o této škole prosím neuvažuje, byli byste zklamáni. Hodnotím studium na SVŠES jako skvělou volbu, kterou doporučuji. 

Bc. Slávek Zeman, absolvent roku 2017

Na SVŠES jsem nastoupil po předchozím několikaletém studiu na veřejné vysoké škole. Jako největší překvapení mě od prvních dnů čekal osobní a pozitivní přístup - většina vyučujících si studenty pamatuje jménem a chová se ke všem přátelsky. Za celou dobu studia jsem se zde nesetkal s nadřazeným přístupem ani neochotou pomoci.

Někteří spolužáci měli během studia pracovní nebo osobní problémy, které jim studium zkomplikovaly.  Škola se však vždy snažila těmto studentům vyjít vstříc a společně s nimi hledala cestu, která by jim umožnila studium zvládnout. 

SVŠES motivuje studenty nejen prakticky zaměřenou výukou, ale i mnoha dalšími akcemi jako jsou studentské vědecké konference, přednášky odborníků z praxe či exkurze a sportovní akce, jako například lasergame. To vše dotváří celkovou komorní a přátelskou atmosféru.

Za sebe tedy doporučuji alespoň vyzkoušet - pokud bych školu volil znovu, určitě bych své rozhodnutí neměnil. SVŠES vděčím nejen za kvalitní vzdělání orientované na potřeby praxe, ale i za příjemně strávený čas.

Bc. Vladimír König, MBA, Mlog., absolvent roku 2017, Operations Manager v Connectronics s.r.o.

Soukromou vysokou školu ekonomických studií navštěvuji od roku 2013, v roce 2017 jsem složil státní zkoušku v bakalářském studiu oboru Management organizací, nyní pokračuji magisterským studiem oboru Strategický management.

Pokud bych měl na škole něco vyzdvihnout, byl by to především profesionální přístup v příjemné rodinné atmosféře. Člověk, který má možnost srovnávat s veřejným školstvím, bude příjemně překvapen vždy, když navštíví studijní oddělení a všechny jeho problémy jsou v okamžiku vyřešeny k jeho spokojenosti, když potká profesora, který jej zná jménem a prohodí s Vámi pár slov. Prostě nejste číslem na seznamu, ale rovnoceným partnerem, s kterým je tak i jednáno.

Díky Soukromé vysoké škole ekonomických studií jsem dostal příležitost navázat na mé zkušenosti z praxe doplněním teoretický znalostí, které mi pomohly nastartovat moji profesní kariéru, mohu jen doporučit.

Ing. Lenka Kracíková Hondlíková, absolventka roku 2016

SVŠES jsem navštěvovala od roku 2010, když v lednu 2016 jsem ji úspěšně zakončila státní zkouškou. Právě vysoká škola SVŠES mi umožnila splnit můj životní sen a získat vysokoškolské vzdělání s titulem „Ing.“.

Přestože jsem z Českých Budějovic, výběr vysoké školy byl jednoznačný. Tradice, náplň studia, časový rozvrh přednášek, dostupnost, individuální přístup vyučujících mne přesvědčil, že tato vysoká škola je pro mne správnou volbou.  Zároveň škola nabízí příjemný bonus navíc - přátelskou téměř rodinnou atmosféru, která napomáhá zmírnit případnou nervozitu u zkoušek.

Z mého pohledu je SVŠES jednou z mála velmi stabilních, kvalitních, bezproblémových vysokých škol na českém trhu a mohu ji jednoznačně doporučit.

Ing. Alena Sládečková, absolventka roku 2014, ředitelka HAPPY Studia Milovice

Soukromá vysoká škola ekonomických studií je pro mne téměř srdeční záležitostí. V době, kdy jsem absolvovala bakalářské studium, tak jsem byla zaměstnankyní Ministerstva financí. Spojení mé praxe, zkušeností a hlavně vědomostí získaných na této škole nastartovalo mojí profesní karieru. 

V roce 2012 jsem se rozhodla své vědomosti nadále prohlubovat, a to v navazujícím magisterském studiu. Rodinné prostředí na této škole mne neuvěřitelně očarovalo. Díky profesionálním vyučujícím jsem získala další a další vědomosti a hlavně další a další zkušenosti, které jsem uplatnila nejen v zaměstnání, ale i v osobním a rodinném životě. 

Po úspěšném zakončení magisterského studia na této škole jsem dostala další pracovní nabídku – stala jsem se ředitelkou HAPPY Studia Milovice. Touto cestou proto moc děkuji všem vyučujícím, paní rektorce a celému vedení Vysoké školy ekonomických studií.

Ing. Denisa Kolouchová, absolventka roku 2014, finanční manažerka OP VK

Na Soukromé vysoké škole ekonomických studií jsem absolvovala bakalářský i magisterský studijní program. Šest let studia mi zabralo sice většinu mého volného času, ale především mi studium otevřelo nové obzory, pomohlo získat sebevědomí a jistotu ve své profesi, přijmout nové vědomosti a zkušenosti. Při studiu jsem získala nové přátele. Především kontakt s akademickou půdou pro mne byl velmi přínosný a inspirující. Přednášející své semináře přizpůsobovali našim dosavadním zkušenostem a oblastem, které nás z širokého spektra daného oboru zajímali. Nejednalo se pouze o strohou teorii, ale o sdílení praxe a zkušeností. Myslím, že v případě studia na SVŠES platí slova Richarda Bacha: „Učit se znamená objevovat to, co už víš. Konat znamená demonstrovat, že to víš. Učit druhé znamená připomínat jim, že to vědí stejně dobře jako ty. Všichni jsou tak zároveň žáci, praktikanti a učitelé“.

Investice do vzdělání je jedním ze stěžejních cílů společnosti a zvyšuje naši konkurenceschopnost na trhu práce. Toto již v 18. století popsal Benjamin Franklin, když v jednom ze svých citátů řekl, že: „Investice do vědění nesou nejvyšší úrok“. Jako absolvent této školy mohu jeho slova jen potvrdit.

S radostí si ukládám SVŠES jako svou Alma Mater.

Ing. Denisa Kolouchová, finanční manažerka OP VK, Skupina pro řízení operačních programů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Martin Kovařčík

Soukromá vysoké škola ekonomických studií Vám poskytne nejenom vědomosti z oboru, ale pokud to dovolíte, nabídne Vám i zázemí s lidským přesahem.

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Rostislav Kubánek, absolvent roku 2013

 

Ačkoliv v době studia na SVŠES bylo mé profesní CV poměrně obsáhlé, bylo pro mne až překvapující, jak moc je pro mne studium na této škole inspirující, podnětné a užitečné.

Pochopitelně akademická půda je především studnicí vědomostí a teoretických znalostí, nicméně zdejší pedagogové nejsou klasičtí vědátoři, spíše naopak. Přednášky byly velmi interaktivní a i samotní učitelé vnímali velmi pozitivně postřehy studentů z praxe, takže se velmi často změnily ve tvůrčí dialog, výměnu názorů a jakýsi workshop, na kterém se propojoval svět teorie se světem praktickým.

V tomto tvůrčím a obohacujícím prostředí doznal i můj pohled na manažerskou praxi zásadního posunu. Dříve jsem se orientoval primárně na čísla a suchá fakta, viděl jsem věci v zásadě černobíle. Na přednáškách Řízení lidských zdrojů a Strategického managementu jsem začal vnímat i odstíny šedé. Nechci tím říci, že jsem v teorii objevil cosi, o čem jsem neměl tušení; spíše se obecně známé věci, které se dosud v hlavě nacházely jako oddělené dílky skládanky propojily a vytvořily srozumitelný celek, který dával věcem nový smysl a posunul mé vnímání a chápání souvislostí o úroveň výše.

Jelikož škola získala akreditaci pro navazující magisterské studium až pár let poté, co jsem absolvoval stupeň bakalářský, trvalo mé studium krásných devět let. Nic se nemá uspěchat. Třeba ani těch devět let nakonec nebude číslo konečné.

 

Ing. Veronika Žáková, absolventka roku 2013

 

Moje navazující magisterské studium na této škole začalo v říjnu roku 2011, první dny na této škole jsem se seznamovala s profesory, spolužáky a systémem této školy. Po pár dnech jsem ale zjistila, že tato škola i když je soukromá, tak rozhodně není orientovaná na peníze, ale spíše na člověka jako takového. Všichni se snaží se studenty dohodnout individuálně a také ke každému individuálně přistupují. Konzultační hodiny i mimo stanovaný čas po dohodě s profesory nebyl vůbec žádný problém, stejně jako rozbory studentských prací, nad kterými si řada z nás lámala hlavu. Velice mě potěšil i přístup od paní rektorky, která si pamatovala naše celá jména a pokaždé se nezapomněla zeptat, jak se máme a jak se nám daří.

Na navazujícím magisterské studiu byly pro mě i předměty, které jsem moc nechtěla studovat (předměty zatížené matematikou), ale díky specializaci Strategický management zde byly předměty, které mě moc bavili a jejich výuka byla výstižná a zajímavá.

Studenti během studia zpracovávají různé projekty, které v průběhu semestru prezentují svým spolužákům. Díky tomuto přístupu mne vyučovaná látka pohltila, takže samostudium doma bylo jen o věcech, které se nestihly probrat.

Tuto školu bych doporučila každému, kdo chce jít studovat jak bakalářské, tak i magisterské studium.

Ing. Pavla Týcová, absolventka roku 2013

 

Soukromá vysoká škola ekonomických studií mi pomohla získat mé současné zaměstnání, ale především nasměrovala můj profesní i osobní vývoj tím správným směrem.

Naučila jsem se zde velké množství teoretických i praktických znalostí, které se dají doopravdy využít v praxi, nejde zde totiž o memorování znalostí, ale o jejich pochopení.

Hlavním přínosem pro mne byla eliminace smýšlení v předem vymezených hranicích, které člověka svazují a nedovolí mu se plně rozvíjet.

Přístup celého akademického sboru byl po celou dobu studia více než vstřícný, nejen v otázkách studia ale i osobní a profesní motivace.

Nemohu jinak než vřele doporučit!

 

Bc. Daniel Tichý, absolvent roku 2013

 

Studium na Soukromé vysoké škole ekonomických studií pro mě bylo v mnoha ohledech velice cennou životní zkušeností. Vážím si zejména toho, že mi pomohlo v nelehké cestě za hlubším sebepoznáním. Z té klid a pozitivní atmosféru vyzařující budovy v Lindnerově ulici si odnáším přesvědčení, že píle, cílevědomost a pokora dokáže nakonec zvítězit nad leností a výmluvami rozličného druhu. Právě tento přesah je po mém soudu něčím, čím se SVŠES výrazně odlišuje od některých tuzemských vysokých škol, u nichž je mnohdy jediným smyslem jejich existence "umožnit studentům získat titul a tím to prostě končí".

Po celou dobu studia jsem se mohl spolehnout na osobní a velmi lidský přístup ze strany pracovníků SVŠES - při jednáních s vedením školy, v kontaktech s jednotlivými pedagogy, či při návštěvách studijního oddělení a informačního centra jsem se vždy setkal s ochotou a vůlí pomoci. Za to bych rád vyjádřil své upřímné díky.

Oceňuji rovněž vyváženost studijního programu koncipovaného s cílem posílit konkurenceschopnost absolventů na trhu práce. S tím souvisí úzké propojení studia s praxí včetně možnosti uplatnit nabyté vědomosti v dalším kariérním rozvoji.

Milé SVŠES přeji do dalších let mnoho spokojených absolventů!

Ing. Renata Fabiánová, absolventka v roce 2013

 

Chtěla bych poděkovat všem učitelům a ostatním pracovníkům Vaší školy. Jsem velmi ráda, že jsem mohla absolvovat magisterské studium právě na této škole. Osobní přístup ke studentům, moderní a žádané vyučovací předměty, možnost studovat v zahraničí prostřednictvím Erasmu, profesionální lektoři se skutečnou praxí – to je to, co dělá Vaši školu výjimečnou.

Vytížení studenti si mohou zvolit individiuální studujní plán.

Příjemné prostředí, nepřeplněné třídy, možnost diskuze s lektory usnadňuje pochopení probírané látky, to je na jiných školách nemožné. To byl jeden z atributů, proč jsem si vybrala právě Vaši školu.

Přeji Vám hodně úspěchů a spokojených studentů.

S pozdravem

Spokojená absolventka SVŠES Renata Fabiánová

Bc. Zbyněk Jirovský, úspěšně absolvoval SVŠES v červnu 2007, manažer firmy ČEZ

 

Pane Zbyňku, vystudoval jste u nás obor Management organizací v bakalářském programu. Nyní pokračujete v navazujícím magisterském programu opět u nás.

Ano, jakmile jsem se dozvěděl, že škola dostala akreditaci na magisterské studium, neváhal jsem ani minutu. Všichni, kdo studujeme při zaměstnání, velice oceňujeme individuální přístup. Škola je velice náročná a skloubit to s prací a rodinou není jednoduché.

Myslíte si, že je studium na této škole dostatečně náročné, co se týká rozsahu učiva a získaných vědomostí?

O náročnosti svědčí jak získaná akreditace, tak jména vyučujících. Pokud vím, já i všichni moji spolužáci máme lukrativní zaměstnání, je jiné měřítko kvality vzdělání, než úspěch na otevřeném pracovním trhu?

Předpokládám, že studium je důležité i pro výkon Vaší práce. Váš zaměstnavatel volbu této školy schvaluje?

Mého zaměstnavatele nezajímá, kde jsem studoval a kde studuji, ale co jsem se naučil a co umím.

Kdybyste měl tuto školu charakterizovat, řekněme dvěma až třemi slovy tak, abyste sdělil, co je pro ni typické, která by to byla?

Výborná investice, osobní přístup, profesionalita.

Bc. Jolana Chládková, úspěšná absolventka z června 2008, personální ředitelka firmy INA Lanškroun.

 

Proč jste si ke studiu zvolila právě naši školu?

Již delší dobu jsem uvažovala o studiu na některé vysoké škole s ekonomickým zaměřením. Od kolegů a známých jsem postupně sbírala informace a porovnávala pro i proti. Všechny klady směřovaly k Vaší škole. Vidíte, 3,5 roku uběhlo jako voda a po dvouleté přestávce se opět setkáváme, tentokrát při magisterském studiu, myslím, že je to důkaz toho, že má volba byla správná.

Paní Jolanko, jak byste zhodnotila studium u nás?

Studium na Vaší škole mi vyhovuje ve všech směrech, ať se to týká profesionality nebo přístupu vyučujících. Hodiny jsou odborně zajímavé a svěle zde funguje komunikace mezi studentem a vyučujícím. Jezdím do školy každý čtvrtek cca 250 km a pokaždé přijíždím s pocitem, že jsem nejela takovou "dálku" zbytečně, že jsem nabyla nových vědomostí nebo jsem mohla porovnat teorii s praxí. Protože jsem věděla, že Vaše škola žádá o udělení akreditace k magisterskému studiu, byla jsem rozhodnuta, že magisterský obor "Strategický management " vystuduji právě u Vás.

Váš zaměstnavatel podporuje vzdělávání zaměstnanců a na studium Vám přispívá. Setkala jste se s námitkami proti volbě soukromé školy z jeho strany?

Společnost INA Lanškroun, s.r.o. skutečně podporuje vzdělávání svých zaměstnanců. Když jsem se rozhodla dodělat si vysokoškolské vzdělání, setkala jsem se s velkou podporou jak ze strany jednatele společnosti pana Bc. Jana Goláně, také Vašeho absolventa, kterému bych touto cestou chtěla poděkovat, tak i s kladným ohodnocením mateřské firmy v Německu. Když citíte podporu zaměstnavatele i rodiny, hned se Vám studuje snadněji.

Pokusíte se charakterizovat naši školu třemi slovy?

Profesionalita, důslednost, vstřícnost.

Ing. Jana Tonarová, absolventka z června 2007, manažerka pobočky České spořitelny, a. s.

 

Paní Jano, vystudovala jste u nás obor Management organizací v bakalářském programu, poté jste pokračovala na jiné soukromé škole, nyní jste již inženýrka a přesto říkáte, že Vás mrzí, že jste nemohla magisterský program vystudovat u nás. Proč?

V době ukončení mého bakalářského studia neměla SVŠES magisterský program, proto jsem ve studiu musela pokračovat na jiné škole. Kromě té jsem kdysi studovala dálkově i veřejnou školu, které jsem tehdy musela v pátém semestru z časových důvodů zanechat. Magisterské studium i studium na zmiňované veřejné škole však měly podobné rysy – velké množství studentů a absolutní anonymitu. SVŠES není velká škola, v podstatě všichni vyučující a studenti se znají. I proto se tak nikdy nestalo, že by student na chodbách školy potkal člověka a nevěděl, zda to je student či vyučující. Škola má velmi dobře zpracované studijní opory pro výuku jednotlivých předmětů, velkým přínosem a pomocí ve studiu jsou e-learningoéh kurzy. Na konkrétní přednášky jsou zváni odborníci z praxe, což umožňuje i potřebnou konfrontaci teorie a praxe. Studenti mohou v rámci programu Erasmus vyjet studovat do zahraničí, což zde není možností jen pro „vyvolené". Pokud není člověk vázaný zaměstnáním a rodinou, potom to je jistě ideální příležitost pro získání dalších zkušeností. A protože mohu porovnávat, musím říci, že většina z výše uvedených skutečností rozhodně není všude samozřejmostí. I proto, pokud můj mladší syn bude chtít i nadále studovat ekonomii, bych mu doporučila SVŠES.

Jak vás napadlo studovat na soukromé škole?

V době, kdy jsem se rozhodla pro studium, neexistovala možnost na VŠE studovat dálkově. Chtěla jsem studovat ekonomii, proto jsem hledala školu s obdobnou náplní a výukou. Tu jsem našla na SVŠES a dnes vím, že mé rozhodnutí bylo správné. Příjemné prostředí, neanonymita, vstřícnost, velká snaha o předání znalostí i informací. Na studijním oddělení student nikdy „neobtěžoval", vždy existovala výborná komunikace a snaha poradit. Z vyučujících nám sice nikdo nic neodpustil, ale byli jsme bráni jako jejich partneři. Právě kvůli přístupu ke studentům bych dnes už za veřejnou školu neměnila.

Měl Váš zaměstnavatel výhrady k výběru soukromé školy?

Zaměstnavatel neměl směrem k SVŠES žádné výhrady. Pokud vím, škola má dobrou pověst. Nerozdělovala bych školy na veřejné a soukromé, spíše na dobré a špatné. To, že někdo studuje soukromou školu neznamená, že ji také absolvuje. Z vlastní zkušenosti vím, že řada studentů školu nedokončila. A koneckonců, jak většina lidí ví, veřejná škola nemusí být nejen garancí znalostí, ale ani garancí oprávnění k používání akademického titulu.

Kdybyste měla naši školu charakterizovat řekněme dvěma až třemi slovy, která by to byla?

Napadá mne spojení „rodinná škola".

Dopis absolventů bakalářského studia rektorce školy

 

Vážená paní rektorko,

jako bývalí studenti bakalářských programů Vaší školy bychom Vám tímto chtěli ze srdce poblahopřát k získání akreditace na navazující magisterské studium.

Váš přístup a chování pedagogů k nám, studentům kombinovaného studia, byl vždy na vysoké profesionální i lidské úrovni.

Přesto, že studium bylo náročné, budeme na Vaši školu všichni rádi vzpomínat.

Řada z nás pokračovala v navazujícím magisterském studiu na jiných školách a jednomyslně jsme se shodli, že pro nás bylo ctí studovat na Vaší škole a litujeme, že Vám nebyl magisterský stupeň výuky akreditován dříve a my nemohli svá studia dokončit na SVŠES.

Přejeme Vám, i všem pedagogům, mnoho úspěchů ve Vaší akademické práci, mnoho studentů, kteří budou na studia na Vaší škole rádi vzpomínat. A také hodně studentů, jimž studium na Vaší škole otevře možnosti dalšího profesního i osobního růstu jako nám, dnes již absolventům Vaší školy.