Vzorový plán prezenčního studia oboru Management organizací

1. semestr
 • Kvantitativní metody I
 • Makroekonomie
 • Podniková ekonomika I
 • Základy práva
 • Základy managementu
 • Základy účetnictví
 • Užití výpočetní techniky
 • Cizí jazyk první
 • Cizí jazyk druhý
2. semestr
 • Kvantitativní metody II
 • Mikroekonomie
 • Podniková ekonomika II
 • Právo v hospodářské praxi
 • Základy marketingu
 • Základy manažerského účetnictví
 • Užití výpočetní techniky
 • Cizí jazyk první
 • Cizí jazyk druhý
3. semestr
 • Kvantitativní metody III
 • Daňový systém státu
 • Právo v hospodářské praxi
 • Psychologie pro manažery
 • Užití výpočetní techniky
 • Cizí jazyk první
 • Cizí jazyk druhý
 • Management
 • Marketing
 • Situační a rozhodovací cvičení
4. semestr
 • Sociologie pro manažery
 • Užití výpočetní techniky
 • Cizí jazyk první
 • Cizí jazyk druhý
 • Management
 • Marketing
 • Světové ekonomické vztahy
 • Situační a rozhodovací cvičení
 • Rétorika a komunikace
 • Základy filozofie
 • Multikulturalizmus a interkulturní komunikace
 • Diplomní seminář
 • Odborná praxe
5. semestr
 • Mezinárodní právo v hospod. praxi
 • Informační systém podniku
 • Cizí jazyk první
 • Management
 • Marketing
 • Burzy a cenné papíry
 • Situační a rozhodovací cvičení
 • Ekonomika veřejného sektoru
 • Mezinárodní obchodní operace
 • Bezpečnostní management
6. semestr
 • Aplikace obchodních smluv
 • Počítačová podpora řízení projektu
 • Situační a rozhodovací cvičení
 • Odborná praxe
 • Státní závěrečná zkouška
  • ekonomie a podniková ekonomika
  • management organizací
  • obhajoba bakalářské práce