E-learningový kurz

MS Word od základů až k pokročilým dovednostem

Cíl kurzu

Cílem kurz je seznámit účastníky s tímto programem tak, aby ho dokázali samostatně a efektivně využívat pro svou práci. Další cíle odpovídají osvojení si znalostí z jednotlivých kapitol (viz obsah kurzu). Kurz je určen učitelům, kteří chtějí pracovat s programem MS Word.

Obsah kurzu

Obsah kurzu:

 • úvodní prezenční seminář – 3 vyučovací hodiny
  • seznámení s přístupem do e-learningového kurzu
  • orientace v kurzu
  • způsob práce a komunikace s lektorem
  • komunikace s ostatními účastníky kurzu
 • e-learningový kurz MS Word – 27 vyučovacích hodin
  • práce s dokumentem – vytvoření, uložení a čtení dokumentu
  • více než psací stroj – pohyb po textu, označování, mazání, …
  • nejjednodušší úpravy textu – formát písma a odstavce, tabulátory, vyhledat a nahradit
  • seznamy – odrážkové, číslované, víceúrovňové
  • styly – styly odstavce, znaku a seznamu, číslování nadpisů
  • nastavení stránky – velikost, okraje, …, práce s oddíly, záhlaví, zápatí
  • vkládání objektů – vložení stránky, grafických objektů, tabulky, rovnic, textových polí, jejich umístění, obtékání a úprava
  • dokončení a tisk dokumentu – vygenerování obsahu, tisk

Forma kurzu

Jde o plně distanční e-learningový kurz. Obsahuje studijní materiály včetně obrazových, cvičení, úkoly, diskuze. Celý kurz je průběžně tutorován. Účastníci mohou komunikovat s lektorem i mezi sebou. Kurz je  provozován v systému LMS Moodle na e-learningovém portálu SVŠES.

Rozsah kurzu

Standardní doba je předpokládána v rozsahu 30 vyučovacích hodin.

Způsob vyhodnocení kuru

Při splnění podmínek klasifikace uvedených v kurzu, obdrží po ukončení účastníci "osvědčení o absolvování kurzu".

Cena kurzu

3.400 Kč bez DPH

Přihláška