Další vzdělávání pedagogických pracovníků

MS Word pro pokročilé 1  Styly v MS Wordu

Cíl kurzu

Kurz je určen učitelům, kteří s MS Wordem již běžně pracují, ale na nižší uživatelské úrovni, která jim ztěžuje práci.

Hlavním cílem z pohledu účastníka je znát možnosti MS Wordu v automatizaci formátování textu pomocí stylů a umět je využít pro svou práci.

Dílčí cíle z pohledu účastníka (kromě základních uživatelských dovedností):

  • dokázat vytvářet, upravovat a používat styly různých typů,
  • umět připravit styly tak, aby dokument působil uceleným dojmem.

Obsah kurzu

  • zopakování a rozšíření znalostí o formátování odstavců, práci se seznamy, tvorbě tabulek,
  • práce se styly typu Odstavců a Znak,
  • zásady pro nastavování stylů,
  • práce se styly seznamů a tabulek – podle úrovně znalostí účastníků,
  • praktický příklad.

Forma kurzu

Jde o prezenční kurz.

Rozsah kurzu

Předpokládaná délka kurzu jsou 4 hodiny.

Způsob vyhodnocení kurzu

Po skončení kurzu obdrží účastníci "osvědčení o absolvování kurzu".

Cena kurzu

750 Kč