Další vzdělávání pedagogických pracovníků

MS Word pro pokročilé 2  Nastavení vzhledu a vlastností dokumentu a obsah v MS Wordu

Cíl kurzu

Kurz je určen učitelům, kteří s MS Wordem již běžně pracují, ale na nižší uživatelské úrovni, která jim ztěžuje práci (dokáží pracovat se seznamy a styly odstavců)..

Hlavním cílem z pohledu účastníka je znát možnosti MS Wordu pro nastavení dokumentu a umět je využít pro zefektivnění své práce.

Dílčí cíle z pohledu účastníka:

  •  dokázat nastavovat parametry stránek dle aktuálních potřeb (i různé parametry v rámci jednoho dokumentu,
  • umět upravit dokument tak, aby z něj bylo možné automaticky vygenerovat obsah a dokázat předem nastavit vzhled vygenerovaného obsahu,
  • pracovat s oddíly při složitějších požadavcích na vytvářený dokument.

Obsah kurzu

  • nastavení parametrů stránek (orientace, okraje, velikost, sloupce, pozadí stránky)
  • číslování stránek,
  • automatické číslování nadpisů,
  • automatický obsah a jeho nastavení,
  • práce s oddíly,
  • záhlaví a zápatí.

Forma kurzu

Jde o prezenční kurz.

Rozsah kurzu

Předpokládaná délka kurzu jsou 4 hodiny.

Způsob vyhodnocení kurzu

Po skončení kurzu obdrží účastníci "osvědčení o absolvování kurzu".

Cena kurzu

750 Kč