Další vzdělávání pedagogických pracovníků

MS Word pro pokročilé 3  Umístění objektů a finalizace dokumentu

Cíl kurzu

Kurz je určen učitelům, kteří s MS Wordem již běžně pracují, ale na nižší uživatelské úrovni, která jim ztěžuje práci  (dokáží pracovat na základní uživatelské úrovni s obrázky a tabulkami a dokáží pracovat se styly odstavců)..

Hlavním cílem z pohledu účastníka je znát možnosti MS Wordu pro zpřehlednění rozsáhlého dokumentu a umět je využít pro zefektivnění své práce.

Dílčí cíle z pohledu účastníka:

 • dokázat ovlivnit umístění objektů (obrázky, tabulky, …),
 • umět nastavit automatické titulky u obrázků a tabulek, jejich automatické číslování a vygenerovat jejich seznamy,
 • využívat křížové odkazy pro zpřehlednění dokumentu,
 • pracovat s dokumentem v různých zobrazeních, zejména v režimu Osnova,
 • znát pravidla pro uvádění citace a dokázat je použít v dokumentu.

Obsah kurzu

 • umístění obrázků a tabulek, 
 • číslování a titulky u obrázků a tabulek,
 • seznamy tabulek a obrázků,
 • křížové odkazy,
 • uvádění citací a zdrojů,
 • práce s osnovou dokumentu.

Forma kurzu

Jde o prezenční kurz.

Rozsah kurzu

Předpokládaná délka kurzu jsou 4 hodiny.

Způsob vyhodnocení kurzu

Po skončení kurzu obdrží účastníci "osvědčení o absolvování kurzu".

Cena kurzu

750 Kč