Další vzdělávání pedagogických pracovníků

MS Word pro pokročilé 4  Další aparát MS Wordu pro zvýšení srozumitelnosti textu

Cíl kurzu

Kurz je určen učitelům, kteří s MS Wordem již běžně pracují na střední uživatelské úrovni (umí pracovat se seznamy, styly odstavců, oddíly, …) a chtějí si rozšířit své znalosti.

Hlavním cílem z pohledu účastníka je znát možnosti MS Wordu v automatizaci formátování textu pomocí stylů a umět je využít pro svou práci.

Dílčí cíle z pohledu účastníka:

 • dosáhnout vyšší srozumitelnosti textu pomocí grafických prvků,
 • dokázat upravovat a vytvářet grafické prvky,
 • umět použít hypertextové odkazy,
 • pracovat v režimu sledování změn a používat komentáře.

Obsah kurzu

 • text ve sloupcích,
 • práce s tvary,
 • vytváření a úpravy obrázků,
 • vytváření schémat,
 • psaní rovnic,
 • práce s hypertextovými odkazy,
 • režim sledování úprav,
 • komentáře.

Forma kurzu

Jde o prezenční kurz.

Rozsah kurzu

Předpokládaná délka kurzu jsou 4 hodiny.

Způsob vyhodnocení kuru

Po skončení kurzu obdrží účastníci "osvědčení o absolvování kurzu".

Cena kurzu

750 Kč