Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Efektivní zpracování rozsáhlejších dokumentů v MS Wordu (MS Word pro pokročilé)
čtyřdílný cyklus

Cíl kurzu

Kurz je určen učitelům, kteří s MS Wordem již běžně pracují, ale na nižší uživatelské úrovni, která jim ztěžuje práci.

Hlavním cílem z pohledu účastníka je znát možnosti MS Wordu pro automatizaci práce a dokázat je efektivně využít při práci s rozsáhlejšími dokumenty.

Dílčí cíle z pohledu účastníka kromě základních uživatelských dovedností:

 • dokázat vytvářet, upravovat a používat styly různých typů,
 • umět připravit styly tak, aby dokument působil uceleným dojmem,
 • dokázat nastavovat parametry stránek dle aktuálních potřeb (i různé parametry v rámci jednoho dokumentu,
 • umět upravit dokument tak, aby z něj bylo možné automaticky vygenerovat obsah a dokázat předem nastavit vzhled vygenerovaného obsahu,
 • pracovat s oddíly při složitějších požadavcích na vytvářený dokument,
 • dokázat ovlivnit umístění objektů (obrázky, tabulky, …),
 • umět nastavit automatické titulky u obrázků a tabulek, jejich automatické číslování a vygenerovat jejich seznamy,
 • využívat křížové odkazy pro zpřehlednění dokumentu,
 • pracovat s dokumentem v různých zobrazeních, zejména v režimu Osnova,
 • umět vkládat grafické prvky a využívat je pro vyšší srozumitelnost textu,
 • využívat režim sledování změn při spolupráci na vytváření dokumentu s dalšími lidmi.

Obsah kurzu

 • Práce se styly, efektivní formátování textu, odstavců, … – 4 hodiny
  • zopakování a rozšíření znalostí o formátování odstavců, práce se seznamy, tvorbě tabulek,
  • práce se styly typu Odstavců a Znak,
  • práce se styly seznamů a tabulek (podle úrovně znalostí účastníků),
  • praktický příklad.
 • Nastavení vzhledu a vlastností dokumentu, obsah dokumentu – 4 hodiny
  • nastavení parametrů stránek (orientace, okraje, velikost, sloupce, pozadí stránky)
  • číslování stránek,
  • automatické číslování nadpisů,
  • automatický obsah a jeho nastavení,
  • práce s oddíly,
  • záhlaví a zápatí,
  • praktický příklad.
 • Obrázky a dokončovací práce – 4 hodiny
  • umístění obrázků a tabulek, 
  • číslování a titulky u obrázků a tabulek,
  • seznamy tabulek a obrázků,
  • křížové odkazy,
  • uvádění citací a zdrojů,
  • práce s osnovou dokumentu.
 • Další aparát MS Wordu pro zvýšení srozumitelnosti textu – 4 hodiny
  • text ve sloupcích,
  • práce s tvary,
  • vytváření a úpravy obrázků,
  • vytváření schémat,
  • psaní rovnic,
  • práce s hypertextovými odkazy,
  • režim sledování úprav,
  • komentáře.

Forma kurzu

Jde o prezenční kurz.

Rozsah kurzu

Předpokládaná délka kurzu je 16 hodin - 4 části po 4 hodinách.

Způsob vyhodnocení kurzu

Po skončení kurzu obdrží účastníci "osvědčení o absolvování kurzu".

Cena kurzu

3.000 Kč