Další vzdělávání pedagogických pracovníků

MS Excel od základů až k pokročilým dovednostem – e-learningový kurz

Cíl kurzu

Cílem kurz je seznámit účastníky s tímto programem tak, aby ho dokázali samostatně a efektivně využívat pro svou práci. Další cíle odpovídají osvojení si znalostí z jednotlivých kapitol (viz obsah kurzu). Kurz je určen učitelům, kteří chtějí pracovat s programem MS Excel.

Obsah kurzu

 • úvodní prezenční seminář – 3 vyučovací hodiny
  • seznámení s přístupem do e-learningového kurzu
  • orientace v kurzu
  • způsob práce a komunikace s lektorem
  • komunikace s ostatními účastníky kurzu
 • e-learningový kurz MS Excel – 27 vyučovacích hodin
  • Úvodní seznámení
  • První spuštění programu
  • Typy dat a jejich zpracování
  • Formáty buněk
  • Vzorce a funkce, adresování buněk
  • Grafy
  • Databáze
  • Tisk a nápověda
  • Nastavení programu

Forma kurzu

Jde o plně distanční e-learningový kurz. Obsahuje studijní materiály včetně obrazových, cvičení, úkoly, diskuze. Celý kurz je průběžně tutorován. Účastníci mohou komunikovat s lektorem i mezi sebou. Kurz je  provozován v systému LMS Moodle na e-learningovém portálu SVŠES.

Rozsah kurzu

Standardní doba je předpokládána v rozsahu 30 vyučovacích hodin.

Způsob vyhodnocení kurzu

Při splnění podmínek klasifikace uvedených v kurzu, obdrží po ukončení účastníci "osvědčení o absolvování kurzu".

Cena kurzu

3.400 Kč